Als ik een weerwolf benMet deze tarotlegging verbeeld je je dat je een weerwolf bent. Je onderzoekt wie je bent en wat jij doet als weerwolf. Je kijkt met deze tarotlegging naar kanten van jezelf die niet aan bod komen in het daglicht. Die kunnen vruchtbaar zijn of destructief. Het brengt je op wegen die je niet vaak gaat. En misschien zitten er aanwijzingen in die je kunt gebruiken in het echte leven. Weerwolven zijn mensen die regelmatig veranderen in wolven, met volle maan bijvoorbeeld. Weervolven komen voor in legendes, spookfilms, literatuur en kinderboeken. Zo is er de Twillightserie van Stephenie Meyer, waarin vampieren tegen weerwolven vechten, en de kinderboekenserie Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon.

Hoe ga je te werk? Trek een kaart bij iedere vraag. Kijk of je de kaart die je trekt kan toepassen op je situatie van dit moment. Let op je eerste instinctieve reactie, ook als die agressief is of sluw, anders dan je gewend bent van jezelf. Probeer het oordeel over jezelf voor even te laten varen. Het is allemaal in verbeelding. Je doet niemand kwaad of pijn. Wees vrij en heb er plezier in.


                        Legpatroon:
10   11
9                       12
8                                13
7                                     14
6                   1                  15
5                                     16
4                                   17
3                             18
2              19
20


Kaart 1
De eerste kaart die je trekt laat zien hoe het komt dat jij een weerwolf bent geworden. Het is een meestal een betovering. In verhalen en films verander je in een weerwolf wanneer je door een weerwolf gebeten wordt. In het kinderboek Dolfje Weerwolfje van Paul van Loon zit het in de familie. Dolfje wordt geboren als weerwolf en zijn opa was het ook. Hoe dan ook, het is niet vrijwillig.
Waardoor ben ik een weerwolf geworden, een mens die regelmatig een wolf wordt?

Kaart 2
Sommige weerwolven veranderen iedere nacht in een wolf, anderen alleen rond volle maan. Het kan ook een een situatie, behoefte, obsessie of verlangen zijn die maakt dat een weerwolf op een bepaald moment verandert in een wolf. Het geeft trouwens onrust als het bijna tijd is om wolf te worden.
Op welk moment verander ik in een wolf?

Kaart 3
De menselijke botten, skelet, pezen en ingewanden moeten helemaal veranderen om een wolf te worden. In films en verhalen doet deze transformatie pijn.
Wat kost het me om te veranderen in een wolf?

Kaart 4
Meestal zijn weerwolven zwarte, grote gruwelijke monsters, die heel snel zijn. Dolfje weerwolfje is een wit wolfje.
Hoe zie ik er uit als wolf?

Kaart 5
Op welke plek wil ik het liefste zijn als wolf?

Kaart 6
Wat merk ik als wolf op aan mijn situatie, wat ik niet zag als mens?

Kaart 7
Voor wie of wat lig ik op de loer, als wolf?

Kaart 8
Weerwolven verslinden mensen en dieren in hun wolfse gedaante. Ze belagen ze en achtervolgen ze in de avond en nacht. Ze zijn sterk, snel en gevaarlijk en jagen mensen grote schrik aan. Dolfje weerwolfje kwam als wolf op voor zijn vriend die gepest werd en nam een groepje pesters te grazen.
Wat doe ik als ik in een wolf ben veranderd?

Kaart 9
Wat doe ik als wolf met de mensen die ik tegenkom?

Kaart 10
Wat kan me uitzinnig gelukkig maken als ik veranderd ben in een wolf?

Kaart 11
Wat zal ik nooit doen in mijn wolvengedaante?

Kaart 12
Wat win ik met mijn wolfzijn?

Kaart 13
Hoe ervaar ik het om een wolf te zijn?

Kaart 14
Weerwolven veranderen van wolf naar mens als de periode van de volle maan voorbij is, of wanneer de zon opkomt. Ze kunnen veranderen door een nieuwe situatie of wanneer hun verlangen of behoefte vervuld is.
Wanneer verander ik van wolf naar mens?

Kaart 15
Weerwolven moeten altijd op hun hoede zijn om niet ontdekt te worden.
Hoe verberg ik mijn wolfse aard?

Kaart 16
Weerwolf zijn is niet alleen maar een pretje. Je kiest er niet voor.
Wat verlies ik doordat ik een weerwolf ben?

Kaart 17
Welke nadelen heb ik in het leven omdat ik een weerwolf ben?

Kaart 18
In het verhaal over de weerwolf van Millingen hebben vrienden van een weerwolf medelijden met hem en bevrijden hem. Door hun redding is de betovering is verbroken en hoeft hij nooit meer een wolf te worden.
Hoe kan de betovering verbroken worden en kan ik weer mens worden voor altijd?

Kaart 19
Wie ben ik als de betovering verbroken is en ik geen weerwolf meer ben, maar een mens?

Kaart 20
Wat neem ik mee uit mijn tijd dat ik weerwolf was?

Leg kaart 19 en 20 bovenop kaart 1 om je transformatie tot mens te bekrachtigen.


Bedacht tijdens de Covid-19 pandemie omdat die zoveel beheersing in gedrag vereist: afstand houden, mondkapje dragen, botsingen hierover. Dit legpatroon biedt een uitlaatklep.
Link naar het legpatroon op mijn website: Weerwolf tarotlegging

Dolores - omgaan met wie anders denkt over de pandemieAcht tips en een tarotlegpatroon

De pandemie raakt ons allemaal. En we verschillen van mening over oplossingen, over oorzaken en over de ernst. Op sommige dagen barst Facebook en Twitter uit elkaar van verontwaardiging. En ikzelf ook als ik me mee laat slepen. Hoe om te gaan met familie, vrienden en collega’s waar je het helemaal niet mee eens bent? Dat is het thema van dit legpatroon. Vooraf acht tips voor de omgang.

In discussie gaan of de ander overtuigen helpt soms maar meestal niet. Wat dan? Met de tarotlegging onderzoek je hoe je het contact kan behouden en eventueel in gesprek kan gaan, al vind je de visie van de ander verwerpelijk. Let wel, contact verbreken of afstand nemen is ook prima. Wanneer iemand oproept tot geweld, antisemitisch of racistisch is, je beschimpt of als iemands opvattingen en gedrag pijnlijk of bedreigend zijn, neem je afscheid. Maar wil je het contact behouden, omdat een vriend is, of omdat het familie of een collega betreft, dan kunnen deze tips en de tarotlegging een beetje steun bieden.

Dolores

Wanneer mensen je dierbaar zijn, kan het pijnlijk zijn dat ze er zo anders in staan dan jij. Daarom hoort ‘Dolores’, bij dit legpatroon, godin van verdriet en rouw. Het is een ‘Found Goddess’, in het leven geroepen door Morgan Grey en Julia Penelope in de jaren tachtig. Je kunt haar ook aanroepen als Mater Dolorosa, Moeder van Smarten, een titel voor Maria.
Als je Dolores aanroept, zeilt ze naar je hart en maakt dat open voor alles wat daarin zit, tranen, boosheid, rouw, omdat het gaat zo als het gaat. Ze erkent je verdriet, dat biedt echte troost. Ze zoekt ook naar liefde, de geur van jasmijn en roos, slimme oplossingen en nieuwe lichte wegen voor jou. Zoek Dolores op als het je overspoelt of je het niet meer weet.

Ruimte vinden

Hoe kan je ruimte vinden voor de ander en voor jezelf? Dit eerst, daarna volgen acht tips voor de omgang en het legpatroon.

Wat helpt is nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat. Wat roept dit verschil aan mening op? Verbazing, teleurstelling? Zodra je de geest van nieuwsgierigheid toelaat, ben je opener voor jezelf. En je bent meteen ook nieuwsgierig naar je gesprekspartner, naar wat hij of zij doormaakt. Het virus iedereen anders en dat het zwaar is voor ons allemaal, en dat je familielid, vriend of collega en jijzelf van slag kunnen zijn

Als je boos bent, probeer dan om je woede niet te veroordelen. Voor vrouwen kan dat een opgave zijn. Wij ‘mogen’ niet kwaad zijn en daarmee verliezen we aan kracht. Dat wil niet zeggen dat je het fel en ongecontroleerd over de ander uit moet storten. Meestal verlies je er contact en goodwill mee. Maar helemaal verstoppen hoeft niet, vind ik. Dus, als je in gesprek gaat, probeer dan je heftigheid te kanaliseren, Denk aan de vrouw op de kaart van de Kracht, zoals zij de kracht van de leeuw kanaliseert.

Vergeet je oordeel niet. Soms is het beter om je oordeel op te schorten, bijvoorbeeld als je open wilt luisteren en om nieuwsgierig te kunnen zijn. Maar wanneer oordelen altijd achterwege blijft, dan is er geen onderscheid meer tussen goed en kwaad en geen nuance. We hebben allemaal een geweten, dat maakt ons nu juist tot mens. Dus oordelen mag vind ik. Je hoeft ook geen midden te vinden. Het is niet zo, dat de ‘waarheid’ in het midden ligt. Het is belangrijk, dat je blijft staan voor wat jij waardevol vindt en de ander ook. De ander naar beneden halen, is niet zinnig.Acht tips voor de omgang

1. Wat ik zelf het fijnste vind, is mee te kunnen leven, wederzijdse hartelijkheid te ervaren, ondanks de verschillen. Dat gebeurt vaak door het delen van concrete ervaringen. Ook zeg ik wel eens: ‘We staan hier anders in, maar dat wil niet zeggen...’.

2. 'Agree to disagree'. Spreek samen af dat jullie van mening verschillen, en dat je elkaar niet hoeft te overtuigen. Dat is een nuchtere houding en houdt de verstandhouding op peil. Herhaal de afspraak steeds weer, wanneer iemand zich er niet aan houdt en toch over het onderwerp begint. Dat is de techniek van de ‘gebroken grammofoonplaat’.

3. Wanneer je wel over het topic spreekt waarover je het oneens bent, zoek dan de nuance in het gesprek, dan wordt je niet uit elkaar gedreven. Wanneer er iets is in het verhaal van de ander waar je het mee eens bent, erken dat dan.

4. Ga op zoek naar iets waar je samen bezorgd over bent, een zorg die je samen deelt, al zijn jullie praktische oplossingen misschien anders. Dat verbindt.

5. Haal herinneringen op aan de tijd voor Covid, aan wat jullie samen meegemaakt hebben. Dat verbroedert en geeft hoop op in hoe het weer kan worden.

6. Je doet groot goed wanneer je luistert naar iemand met je volle aandacht. Dat komt echt heel weinig voor. Soms is het beter dat jouw verhaal dan op een ander moment aan bod komt.

7. Stel grenzen. Als mensen reageren op mijn Facebookposts over corona, dan wil ik dat ze vriendelijk zijn en ingaan op de inhoud of mijn gevoel in de post. Doen ze dat niet en geven ze plompverloren hun mening, dan vraag ik dat anders te doen. Meestal is er begrip voor, maar eerlijk gezegd ben ik er ook twee vrienden door verloren.

8. In mijn sociale netwerken raken mensen wel eens heel fanatiek. Het kan zijn dat het dan mentaal niet helemaal goed meer gaat. Wat ik wel eens doe is de vraag stellen: ‘Hoe gaat het met je?’ Een vangnet bieden is iets wat nu van groot belang is. Een telefoontje of een chat kan veel goeds doen, alleen al aan afleiding.


Dolores - tarotlegging
 
                                               Legpatroon:
6   7
5              8
4                     9
3         13       10
2                11
1     12


Kaart 1: Keer je naar binnen, richt je op Dolores, ze opent je hart. Wat zit er in je hart?
De kaart kan gevoelens laten zijn, maar ook een wens of een verlangen in het contact.

Kaart 2: Wat brengt ons samen?

Kaart 3: Wat is belangrijk voor mij aan dit contact?

Kaart 4: Op welke manier raakt de crisis mij het meest?

Kaart 5: Wat steunt me om deze persoon serieus te nemen?

Kaart 6: Hoe wil ik dat deze persoon met mij omgaat? (en hoe kan ik daarvoor zorgen?)

Kaart 8: Hoe kan ik mijn (heftige) gevoelens hanteren in dit gesprek of in de omgang?

Kaart 9: Wat te doen met mijn oordeel in dit gesprek/deze omgang (opschorten of niet)

Kaart 7: Wat helpt me echt te luisteren?

Kaart 10: Hoe kan ik zorgen dat er naar mij geluisterd wordt?

Kaart 11: Wat is een aanrader voor mij in de omgang met deze persoon of in dit gesprek?

Kaart 12: Wat geeft ons samen lol?

Kaart 13: Op welke manier behoedt Dolores ons?


Link naar mijn website: Dolores

Verzoek aan de Raad van Kerken om zich uit te spreken in de coronacrisis

Ik heb een verzoek gedaan aan de Raad van Kerken om zich uit spreken over solidariteit en de waarde van elk mensenleven. Ik mis de stem van de kerken in het publieke debat en die is wel nodig.

Beste Raad van Kerken,

Afgelopen zaterdag 25 oktober verscheen er een interview met Marli Huijer en Rudi Westendorp waarin zij stelden dat het redden van mensenlevens niet meer als belangrijkste doelstelling moet worden gezien van het coronabeleid. Steeds meer komt de waarde van mensenlevens en solidariteit met elkaar, onder druk te staan. Mijn verzoek is of jullie hier tegenwicht aan willen geven, bijvoorbeeld in een statement, een persverklaring, waarmee de Raad van Kerken ook in de media komt.

Er is tot nog toe weinig tegengeluid uit de kerken. Ze richten zich vooral op zichzelf en op hun overleving en niet zozeer op de samenleving. Ze stellen de onderliggende maatschappelijke tendensen van hedonisme en sociaal darwinisme niet aan de orde.

Oecumenisch kerkelijk spreken in het publieke domein wordt bemoeilijkt door de gebeurtenissen in Staphorst. Een statement biedt ander geluid waarin de kerk niet aan zichzelf denkt. Bovendien, is verzet bieden tegen sociaal darwinistisch gedachtengoed niet principieel onze roeping?

20200806_215838.jpg


Stemmen die opkwamen voor solidariteit in deze crisis: Op 3 mei verscheen in het tijdschrift In de Waagschaal een interview met Chris Rutenfrans door Coen Wessel: Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis. Op 27 augustus een artikel van Bert en Peter Slagter op het platform Follow the Money: Toon mij hoe u met uw ouderen omgaat, en ik zeg u wie u bent’ Op 24 oktober schreef pastoor JJ. van Peperstraten een persoonlijk 'draadje' op Twitter over omgaan met de dood. Last but not least, is er de stem van mensen uit hoge risicogroepen die zich bedreigd voelen. Zij lieten zich op Twitter persoonlijk uit over de waarde van hun leven met de hashtag #GeenDorHout. Zij hebben nu ook een website.

Ik hoop dat jullie mijn verzoek in overweging willen nemen en je in willen zetten voor een statement.Beeld: Herdenking Coronadoden, Containment.Nu, 5 augustus 2020, Dam Amsterdam

Een wandelingetje met tarot


Een dagelijkse wandeling met tarot haalt je uit de sleur en biedt inzicht, ook als het simpelweg een blokje om is. Je ontmoet het mysterieuze en onverwachte, wat je anders niet opgemerkt zou hebben.

                                         Legpatroon:

7
6

5
4
----------
3

2

1Kaart 1: Hoe ga ik op pad?

Deze kaart kan een een innerlijke houding zien waarmee jij je wandeling begint, verveeld, of nieuwsgierig. De kaart kan ook laten zien hoe je loopt: voortsnellend als de ridder van zwaarden, maar dan te voet, of zwierig als de Dwaas.


Kaart 2: Waar ga ik mee op pad?

Kijk wat de kaart je laat zien: een intentie, iets waar je mee rondloopt of een wens.


Kaart 3: Wie of wat kom ik onderweg tegen?

Dit is een raadselachtige kaart, en daarom juist zo leuk, wat of wie zal je ontmoeten? Misschien kom je iemand tegen die lijkt op een figuur op je kaart. De kaart kan ook iets innerlijks laten zien van wat je doormaakt op je wandeling. Misschien lijkt het landschap van de kaart wel op het landschap waar jij je wandeling maakt, of herken je de het weer. En wie weet, is het wel allemaal tegelijk.


De volgende kaarten trek je bij thuiskomst.


Kaart 4: Hoe stap ik het huis binnen?

Deze kaart toont je stemming, je innerlijke houding waarmee je terugkomt of de manier waarop je het huis bent binnengestapt. Belast en beladen als de man op 10 van staven of als de Koningin van Staven, genietend van jouw eigen domein. Vergelijk deze kaart met kaart 1.

Kaart 5: Waar kom ik mee terug?

De kaart die op tafel komt toont een inzicht of een stemming. Het kan een kaart zijn die je liever niet had getrokken, maar ook dat geeft inzicht. Vergelijk de kaart met kaart 2, waarmee je op pad bent gedaan.

Kaart 6: Wat heeft de ontmoeting met me gedaan?

Vergelijk de kaart die je trekt met kaart 3: wie of wat je tijdens je wandeling tegenkwam. Zoek naar het goede in wat je ontmoet hebt op je wandeling. Soms haalt een kaart naar boven, waar je je nog niet van bewust was.

Kaart 7: Wat ga je nu doen?

Duid de kaart die je trekt, positief en zo concreet mogelijk. Meestal is er iets kleins te vinden dat je direct kan doen. Komt 9 van staven op tafel, en voel je je gewond en verdrietig, maak dan een kop warme thee voor jezelf. Trek je de Geliefden, zoek dan contact met iemand. Is het 8 van pentakels, het werkende mannetje, ga dan bijvoorbeeld stofzuigen, of iets doen waar je concentratie voor nodig hebt.

17 oktober 2020, tijdens de gedeeltelijke lockdown in de COVID-19
Link naar mijn website: Een wandelingetje met tarot

In het spiegelhuis

Morgen is het de feestdag van Sint Michaël. Het is aartsengel. Hij aartsengel strijdt tegen onrecht, beschermt de zwakken en ontvangt de zielen van de doden. Heb je de hulp van Sint Michaël nodig, dan is het de gewoonte om zijn naam drie maal hardop uit spreken en vervolgens te zeggen waar je zijn hulp voor nodig hebt. De opdracht:

Zeg de naam van Sint Michaël drie maal luidop, noem hem je zorg en trek een kaart. De kaart laat zien wat zijn hulp is.

Mijn zorg blijft geheim. :-) De kaart die ik trok, is de Hogepriesteres uit de Alice Tarot. In de Rider Waite Tarot zit de Hogepriesteres rustig tussen twee pilaren. Wel zijn er diepe emoties. Achter achter haar zie je het water dat dit verbeeldt, net als de maan onder haar voeten en de rimpeling van haar blauwe kleed. De Hogepriesteres uit de Alice Tarot zit niet rustig, maar is actief.


De scène laat het moment zien waarop Alice door de spiegel stapt naar het Spiegelhuis. In dit huis gaat alles achteruit, ook de klok met de wijzers. Ze is actief, maar qua mindset stapt Alice rustig de onbekende wereld in. Ondanks alle vreemde dingen in dit huis is Alice niet bang. Ze is nieuwsgierig. Haar voornaamste zorg is om zoveel mogelijk te zien, voor ze weer terug gaat naar de gewone realiteit.

De hulp van Sint Michaël is om rustig te blijven en bovenal nieuwsgierig te zijn bij wat ik ontdek.

Vraag uit Herfst van dag tot dag met tarot

herfstaster

De herfstaster bloeit. De paarse bloemen steken fel af tegen de donkerbruine aarde van de tuinen, waar nog maar weinig bloemen staan. Vraag om een kaart bij te trekken: Hoe kan ik stralen?

Hoe kan ik stralen?

Och hemel. Niet zo veel zin in stralen vandaag. Zo vermoeiend. Maar ja. De kaart die ik trok is 4 van staven uit de Victorian Romantic Tarot.
Uit de routine komen, een festivalletje of zo. Een uitje. Even weg. Zoiets. Zou me goeddoen. Geeft energie. Dan krijg ik mijn straalachtigheid ook wel weer terug. Maar dat zit niet in de plannen, en kost ook veel energie door het OV. Je kunt er niet van op aan dat mensen een mondneusmasker dragen. Dus moet je steeds verzitten of er iets van zeggen of 'the evil eye' geven. Hoe dan ook, alsmaar alert zijn. Ik ben moe en klagerig vandaag.

Misschien ga ik nog door een herfstbos banjeren.

Vraag uit: Herfst, dat voor dag met tarot

Contact met mensen die heel anders denken over de pandemie

Het hoeft niet
Hoe ga je om met mensen uit jouw context of vrienden die het gevaar van het virus bagatelliseren of in complottheorieën geloven?

Om te beginnen. Houd alleen alleen contact als je dat wilt. Het hoeft niet. Wanneer je in een risicogroep zit, mantelzorg doet, een essentieel beroep uitoefent of dierbaren hebt verloren aan corona, kan het zijn dat deze contacten te veel triggeren. Ook al voel je misschien een plicht om contact te houden, als christen, laat het rustig liggen. Ik ben al vroeg in de pandemie uit een groep gegaan waar bedenkelijke zaken gedeeld werden. Ik houd niet met iedereen contact en wat ik wel onderhoud is kostbaar, maar doet me ook pijn.

Ga niet in discussie
Wat ik geleerd heb is dat in discussie gaan niet helpt, dat schept afstand. Linkjes sturen met betrouwbare informatie ook niet. Voor hen komt dat uit een niet-betrouwbare bron (Main Stream Media). Maar ga ook niet mee in de verhalen. Soms benoem ik ons verschil in een beginzin: ‘We staan hier anders in, maar…’ Je kunt van betekenis zijn door vriendelijk aanwezig te zijn. Daarmee bied je steun, een echte band en ben je een baken. Als iemand van gedachten verandert, ben jij daar nog steeds.

Zoek naar raakvlakken
Wat je kunt doen, is zoeken naar raakvlakken. Bijvoorbeeld door herinneringen op te halen aan wat je vroeger samen hebt meegemaakt. Wanneer iemand helemaal gevangen is in complot gedachten is dat heilzaam. Daarmee breng je iemand terug terug bij de persoon die hij was voor hij hierin geloofde. Je kunt ook vragen hoe het gaat, en onderwerpen ter sprake te brengen die je allebei leuk vond om over te praten voor de coronacrisis uitbrak.

Mildheid
Ik probeer mild te zijn. Iemand niet als de vijand zien is belangrijk in het contact, je bedenken dat de ander een mens is zoals jij. Mild zijn vind ik moeilijk, omdat ik het allemaal zo moreel verwerpelijk vind en omdat het mijzelf persoonlijk raakt. Ik heb corona gehad en ben nog steeds niet helemaal beter. Het kost me soms wel een dag om over een nare Facebookupdate heen te komen van iemand die ik ken. Het helpt me dan om niet te reageren en om te erkennen dat het me zeer doet. Geloof helpt ook bij mildheid. Verder probeer ik mezelf voor te houden, dat de boze dingen die gezegd worden, ook tegen mij, door onzekerheid komen, door angst en wantrouwen, verlies aan inkomsten en economische zekerheid.

Nieuwsgierigheid
Benieuwd zijn naar wat iemand voelt en denkt en waar de zorgen liggen, die maken dat hij of zij bepaalde standpunten in neemt, geeft een fijn contact.

Gevoel delen
Wat mij ook helpt in het contact is het delen van gevoelens, bijvoorbeeld angst en onzekerheid. Dan hebben we contact op een ander nivo. Ook het uitwisselen wat we hierin nodig hebben, doet het contact goed. Ik zie ook dat ze zorg hebben om mij, oprechte zorg: 'Berthe installeert de corona-app. Geen Goed Idee.' Ook dan kan ik me makkelijker verbinden.

Ik kan soms verbinding krijgen omdat ik kritisch ben op het beleid van de overheid, daar vinden we elkaar dan in. Soms, want die nuances worden lang niet altijd begrepen.

Op een rijtje
De bottomline: Je bent van betekenis door vriendelijk aanwezig te zijn.
Het ‘moet’ niet. Als het te veel triggert, voed het contact dan niet.
Ga niet in discussie, maar praat ook niet mee.
Zoek naar raakvlakken: herinneringen die je samen hebt, interesses die samen had
Neem (even) afstand als je erg geraakt ben Erken hoe zeer het je doet en zoek later (misschien) weer contact.
Probeer mild te zijn, begrip te hebben voor hun situatie.
Wees nieuwsgierig.
Kom bij uitwisseling op gevoelsniveau. Wissel gevoelens uit, hoe het jullie beiden raakt.
Bedenk dat de ander een mens is zoals jij.

Bronnen voor de tips in de omgang
De manier waarop mensen beïnvloed worden op internet door complotheorieën heeft bepaalde trekken van een cult. Matthew Remski, ex-cult lid en cult onderzoeker benadrukt het belang van empathie en het teruggaan naar herinneringen die je samen hebt. Hij volgt hier Steven Hassan, ook een ex-cult lid en schrijver over cults.

Sint Rochus - legpatroon voor een pandemieWe zitten nu langer dan zes maanden in de pandemie. Onze levens zijn ingrijpend veranderd. Hoe ga je daarmee om? Wat helpt je? Deze tarotlegging geeft een breed beeld van jou en je situatie in de pandemie. Sint Rochus (1380), een heilige vergezelt je op je mijmertocht met de kaarten. Want een mijmertocht is het met een heleboel kaarten.

Sint Rochus is één van de zes pestheiligen, die werden aangeroepen bij de pest en andere epidemieën. Hij verzorgde pestlijders, sommigen genas hij, en hij kreeg zelf ook de pest. Hij trok zich eenzaam terug in een grot in het bos, hij wilde niemand besmetten. Een hond bracht hem iedere dag brood en er kwam ook een engel bij hem. Zo bleef hij in leven en hij genas.

Rochus is een populaire heilige. Op afbeeldingen toont Rochus zijn wond. Dat is zeldzaam. Ook dat hij zelf besmet wordt, terwijl hij anderen geneest. Het maakt Rochus een mens zoals wij. Hij kan ook besmet worden.

Ik stel me voor dat de hond niet alleen eten brengt, maar ook lekker warm tegen hem aan ligt en zijn wonden likt. Die engel met beker en spatel hierboven, die iets genezends op de wond doet, is ook fijn om voor te stellen.

Werkwijze

1.Hieronder staan 22 vragen. Trek en duid de kaarten vraag voor vraag en sta bij elke kaart rustig stil. Je hoeft niet voor alle vragen een kaart te trekken. Het zijn er veel. Ontspan, het zijn vragen om over te mijmeren. Schrijf je duidingen (kort) op.

2. Als je de kaarten getrokken en geduid hebt, kies je een of meer kaarten uit, die een probleem laten zien of een verlangen, een innerlijk proces of een lastige situatie, of iets wat je nieuwsgierig maakt. Noteer die kaarten.

3. Denk dan een moment aan Rochus voor je de volgende stap maakt. Hoe hij zieken verzorgde en genas, dat hij zelf ziek werd, geïsoleerd in een grot lag en werd geholpen door een hond of een engel. Denk aan hoe jij nu ook een beetje hulp nodig hebt, net als Rochus.

4. Met je gedachten bij Rochus en de hulp die je kan gebruiken, schud je alle kaarte die je getrokken hebt. Leg ze omgekeerd neer, in een willekeurig patroon. Schots en scheef, hoe je het ook maar wil. Schuif net zo lang met de kaarten tot je voelt dat ze goed liggen ten opzichte van elkaar.

5. Draai de kaarten nu om. Zoek op waar je ‘probleemkaarten’ en je verlangens liggen, de kaarten die je genoteerd hebt in stap 2. Kijk welke kaarten daarom heen gegroepeerd zijn. Onderzoek op welke manier die kaarten op je situatie of wens inwerken. Welke maken het moeilijker? Welke verlichten je probleem of helpen? Welke kaarten dragen bij aan je verlangen? Welke kaarten geven inzicht in waar je nieuwsgierig naar bent? Het gaat er om, creatief te worden, zodat je nieuwe manieren van kijken krijgt of oplossingen vindt. Neem de tijd.

Vragen voor de kaarten

1. Wie was ik, een beeld van mijzelf in mijn situatie voordat de pandemie uitbrak.
2. Wie ben ik nu?
3. Een beeld van mijn omgeving (werk / thuis / familie / vrienden)
4. Wat is het belangrijkste wat mij overkomt (of overkomen is) in deze tijd?
5. Wat raakt mij het meest?
6. Wat is mijn grootste zorg?
7. Wat mis ik?
8. Waar ben ik bang voor?
9. Wat houdt mij gevangen?
10. Wat maakt mij vrij?
11. Voor wie kan ik de hond of de engel zijn, redden, steun bieden of troosten?
12. Hoe kan ik zielscontact houden, op anderhalve meter of in isolatie?
13. Hoe kan ik het beste omgaan met vrienden / familieleden / collega’s die heel anders over corona denken dan ik?
14. Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?
15. Waartoe ben ik geroepen in deze tijd, wat is mijn opdracht?
16. Van welke kennis kan ik gebruik maken in mijn optreden?
17. Waar kan ik op rekenen?
18. Wat kan ik beter vermijden?
19. Waar raak ik door gewond?
20. Wie likt mijn wonden en brengt mij troost?
21. Wie zal mij vinden als ik ziek ben?
22. Wie of wat zal mij in leven houden?

Link naar mijn website: Sint Rochus

The Deeper the Love

Ik hoorde deze dagen een lied van Billie Holiday in combinatie met een toespraak van James Cone, Founding Father van de zwarte bevrijdingstheologie op een video van Youtube.
Billie Holiday zingt ‘Strange Fruit,’ een klaaglied over over de lynching praktijk in het zuiden van de VS in de jaren 1880-1940. Zwarte mensen werden zonder veroordeling opgehangen aan bomen en lantaarnpalen, of op andere manieren gedood. Daarbij keek een menigte toe. De witte daders gingen altijd vrijuit.

    Strange Fruit

    Southern trees bear a strange fruit,
    Blood on the leaves and blood at the root,
    Black bodies swinging in the Southern breeze,
    Strange fruit hanging from the poplar trees.

    Pastoral scene of the gallant South,
    The bulging eyes and the twisted mouth,
    Scent of magnolia, sweet and fresh,
    Then the sudden smell of burning flesh!

    Here is a fruit for the crows to pluck,
    For the rain to gather, for the wind to suck,
    For the sun to rot, for the trees to drop,
    Here is a strange and bitter crop.
    Lewis Allan

James Cone spreekt over de samenhang van het kruis en de lynching tree aan de hand van Handelingen 10:39: “Ze brachten hem ter dood, door hem aan een boom te hangen.”

Het kruis en de lynching tree zijn bijna tweeduizend jaar van elkaar verwijderd. De ene is zegt Cone: “het universele symbool van het christelijk geloof en het andere het typerende symbool van zwarte onderdrukking in Amerika.” Maar ze hangen samen. “Het zijn alletwee symbolen van de dood,” zegt hij: “De ene representeert een boodschap van hoop en redding. De andere representeert de loochening van die hoop.” De uitdaging is de overeenkomst tussen beide te zien.

In de periode van de lynching was het beeld van Jezus, opgehangen aan een boom, een troost en steun voor voor Afrikaanse Amerikanen. Het zei hen dat God bij hen was ook in deze tijd van dit grote lijden. Kerk en theologie zijn hier nog te weinig van doordrongen, stelt Cone. Daarmee staat de geloofwaardigheid van het geloof op het spel, de belofte van het evangelie en de hoop op genezing van discriminatie. Het kruis, het centrale symbool is van het christelijk geloof is losgezongen van het concrete heil van zwarte mensen. Zwarte amerikanen werden op dezelfde manier vermoord als Christus. Het kruis is de lychingtree en omgekeerd.

Als het lied gezongen is spreekt Cone vanaf 6.49 over zijn liefde voor witte mensen, zijn broeders en zusters. Zijn liefde is tegelijkertijd een aanklacht: “Hoe dieper de liefde, hoe dieper de passie, vooral wanneer degenen je liefhebben je pijn doen.” Hier resoneert de liefde van Christus in mee voor de mensen die hem haatten. Er spreekt een diepgaande verbinding uit met het leven en lijden van Christus en het heil en de hoop van het evangelie. Zijn aanklacht aan witte mensen, wordt er niet minder door. Integendeel. Zijn liefde maakt de aanklacht extra scherp: "You are the brothers and sisters. And yet they treat you as enemies.”

“Now,
whites who hear me speak and write like that,
and read my books,
think I do not love them,
but I do.”

They always have a strange expression on their faces when I say that
and look at me as if I may be kidding.

But you see,
I am very serious
when I say I love white people.

Because, the deeper the love, the deeper the passion,
especially when the ones you love hurt you.

You are the brothers and sisters.
And yet they treat you as enemies.”


James Cone: The Cross and the Lynching Tree.

De waarde van elk mensenleven - Laten we ons uitspreken

(met artikelen die ik supergoed vind in deze coronacrisis)

Toen ik een een poosje geleden ziek werd, werd ik meteen bang: "Zijn er nog wel beademingsapparaten als ik die over een week nodig heb?” Ik schatte in, dat dit niet zeker was. “Zou ik dan gekozen worden in een triage?”, vroeg ik mij af. In dit artikel uit Vrij Nederland schrijft cultureel antropoloog Lizzy van Leeuwen over de maatschappelijke context waarin de discussie over mensenlevens wordt gevoerd. Ze noemt die 'necropolitiek’, politieke macht die niet alleen wordt ingezet om te bepalen en controleren wie in leven blijft, maar ook wie níét.


Ook rees onmiddellijk de vraag op wat ik zelf zou doen als er niet voldoende beademingsapparaten zouden zijn? Offerde ik mij op en gaf ik mijn plaats aan een jonger iemand? Een afschuwelijke vraag, maar ik denk dat veel mensen hem stellen. In de maatschappelijke discussie zijn er stemmen die ouderen, zieken of dikke mensen niet waardevol vinden en die het redden van de economie afzetten tegenover het redden van mensenlevens. Het is daarom belangrijk om als kerk de waarde van elk mensenleven hoog te houden en ons daar publiekelijk over uit te spreken. Hoe luider onze stem klinkt, hoe beter we beschermd zijn en onszelf behoeden die vraag te stellen. Zie dit interview van Coen Wessel met Chris Rutenfrans over de waarde van elk mensenleven.

Asha ten Broeke schreef er een sterke column over: Ik wil geen publiek debat over wanneer jij mij mag laten doodgaan.