Dolores - omgaan met wie anders denkt over de pandemieAcht tips en een tarotlegpatroon

De pandemie raakt ons allemaal. En we verschillen van mening over oplossingen, over oorzaken en over de ernst. Op sommige dagen barst Facebook en Twitter uit elkaar van verontwaardiging. En ikzelf ook als ik me mee laat slepen. Hoe om te gaan met familie, vrienden en collega’s waar je het helemaal niet mee eens bent? Dat is het thema van dit legpatroon. Vooraf acht tips voor de omgang.

In discussie gaan of de ander overtuigen helpt soms maar meestal niet. Wat dan? Met de tarotlegging onderzoek je hoe je het contact kan behouden en eventueel in gesprek kan gaan, al vind je de visie van de ander verwerpelijk. Let wel, contact verbreken of afstand nemen is ook prima. Wanneer iemand oproept tot geweld, antisemitisch of racistisch is, je beschimpt of als iemands opvattingen en gedrag pijnlijk of bedreigend zijn, neem je afscheid. Maar wil je het contact behouden, omdat een vriend is, of omdat het familie of een collega betreft, dan kunnen deze tips en de tarotlegging een beetje steun bieden.

Dolores

Wanneer mensen je dierbaar zijn, kan het pijnlijk zijn dat ze er zo anders in staan dan jij. Daarom hoort ‘Dolores’, bij dit legpatroon, godin van verdriet en rouw. Het is een ‘Found Goddess’, in het leven geroepen door Morgan Grey en Julia Penelope in de jaren tachtig. Je kunt haar ook aanroepen als Mater Dolorosa, Moeder van Smarten, een titel voor Maria.
Als je Dolores aanroept, zeilt ze naar je hart en maakt dat open voor alles wat daarin zit, tranen, boosheid, rouw, omdat het gaat zo als het gaat. Ze erkent je verdriet, dat biedt echte troost. Ze zoekt ook naar liefde, de geur van jasmijn en roos, slimme oplossingen en nieuwe lichte wegen voor jou. Zoek Dolores op als het je overspoelt of je het niet meer weet.

Ruimte vinden

Hoe kan je ruimte vinden voor de ander en voor jezelf? Dit eerst, daarna volgen acht tips voor de omgang en het legpatroon.

Wat helpt is nieuwsgierigheid naar wat er in je omgaat. Wat roept dit verschil aan mening op? Verbazing, teleurstelling? Zodra je de geest van nieuwsgierigheid toelaat, ben je opener voor jezelf. En je bent meteen ook nieuwsgierig naar je gesprekspartner, naar wat hij of zij doormaakt. Het virus iedereen anders en dat het zwaar is voor ons allemaal, en dat je familielid, vriend of collega en jijzelf van slag kunnen zijn

Als je boos bent, probeer dan om je woede niet te veroordelen. Voor vrouwen kan dat een opgave zijn. Wij ‘mogen’ niet kwaad zijn en daarmee verliezen we aan kracht. Dat wil niet zeggen dat je het fel en ongecontroleerd over de ander uit moet storten. Meestal verlies je er contact en goodwill mee. Maar helemaal verstoppen hoeft niet, vind ik. Dus, als je in gesprek gaat, probeer dan je heftigheid te kanaliseren, Denk aan de vrouw op de kaart van de Kracht, zoals zij de kracht van de leeuw kanaliseert.

Vergeet je oordeel niet. Soms is het beter om je oordeel op te schorten, bijvoorbeeld als je open wilt luisteren en om nieuwsgierig te kunnen zijn. Maar wanneer oordelen altijd achterwege blijft, dan is er geen onderscheid meer tussen goed en kwaad en geen nuance. We hebben allemaal een geweten, dat maakt ons nu juist tot mens. Dus oordelen mag vind ik. Je hoeft ook geen midden te vinden. Het is niet zo, dat de ‘waarheid’ in het midden ligt. Het is belangrijk, dat je blijft staan voor wat jij waardevol vindt en de ander ook. De ander naar beneden halen, is niet zinnig.Acht tips voor de omgang

1. Wat ik zelf het fijnste vind, is mee te kunnen leven, wederzijdse hartelijkheid te ervaren, ondanks de verschillen. Dat gebeurt vaak door het delen van concrete ervaringen. Ook zeg ik wel eens: ‘We staan hier anders in, maar dat wil niet zeggen...’.

2. 'Agree to disagree'. Spreek samen af dat jullie van mening verschillen, en dat je elkaar niet hoeft te overtuigen. Dat is een nuchtere houding en houdt de verstandhouding op peil. Herhaal de afspraak steeds weer, wanneer iemand zich er niet aan houdt en toch over het onderwerp begint. Dat is de techniek van de ‘gebroken grammofoonplaat’.

3. Wanneer je wel over het topic spreekt waarover je het oneens bent, zoek dan de nuance in het gesprek, dan wordt je niet uit elkaar gedreven. Wanneer er iets is in het verhaal van de ander waar je het mee eens bent, erken dat dan.

4. Ga op zoek naar iets waar je samen bezorgd over bent, een zorg die je samen deelt, al zijn jullie praktische oplossingen misschien anders. Dat verbindt.

5. Haal herinneringen op aan de tijd voor Covid, aan wat jullie samen meegemaakt hebben. Dat verbroedert en geeft hoop op in hoe het weer kan worden.

6. Je doet groot goed wanneer je luistert naar iemand met je volle aandacht. Dat komt echt heel weinig voor. Soms is het beter dat jouw verhaal dan op een ander moment aan bod komt.

7. Stel grenzen. Als mensen reageren op mijn Facebookposts over corona, dan wil ik dat ze vriendelijk zijn en ingaan op de inhoud of mijn gevoel in de post. Doen ze dat niet en geven ze plompverloren hun mening, dan vraag ik dat anders te doen. Meestal is er begrip voor, maar eerlijk gezegd ben ik er ook twee vrienden door verloren.

8. In mijn sociale netwerken raken mensen wel eens heel fanatiek. Het kan zijn dat het dan mentaal niet helemaal goed meer gaat. Wat ik wel eens doe is de vraag stellen: ‘Hoe gaat het met je?’ Een vangnet bieden is iets wat nu van groot belang is. Een telefoontje of een chat kan veel goeds doen, alleen al aan afleiding.


Dolores - tarotlegging
 
                                               Legpatroon:
6   7
5              8
4                     9
3         13       10
2                11
1     12


Kaart 1: Keer je naar binnen, richt je op Dolores, ze opent je hart. Wat zit er in je hart?
De kaart kan gevoelens laten zijn, maar ook een wens of een verlangen in het contact.

Kaart 2: Wat brengt ons samen?

Kaart 3: Wat is belangrijk voor mij aan dit contact?

Kaart 4: Op welke manier raakt de crisis mij het meest?

Kaart 5: Wat steunt me om deze persoon serieus te nemen?

Kaart 6: Hoe wil ik dat deze persoon met mij omgaat? (en hoe kan ik daarvoor zorgen?)

Kaart 8: Hoe kan ik mijn (heftige) gevoelens hanteren in dit gesprek of in de omgang?

Kaart 9: Wat te doen met mijn oordeel in dit gesprek/deze omgang (opschorten of niet)

Kaart 7: Wat helpt me echt te luisteren?

Kaart 10: Hoe kan ik zorgen dat er naar mij geluisterd wordt?

Kaart 11: Wat is een aanrader voor mij in de omgang met deze persoon of in dit gesprek?

Kaart 12: Wat geeft ons samen lol?

Kaart 13: Op welke manier behoedt Dolores ons?


Link naar mijn website: Dolores

Verzoek aan de Raad van Kerken om zich uit te spreken in de coronacrisis

Ik heb een verzoek gedaan aan de Raad van Kerken om zich uit spreken over solidariteit en de waarde van elk mensenleven. Ik mis de stem van de kerken in het publieke debat en die is wel nodig.

Beste Raad van Kerken,

Afgelopen zaterdag 25 oktober verscheen er een interview met Marli Huijer en Rudi Westendorp waarin zij stelden dat het redden van mensenlevens niet meer als belangrijkste doelstelling moet worden gezien van het coronabeleid. Steeds meer komt de waarde van mensenlevens en solidariteit met elkaar, onder druk te staan. Mijn verzoek is of jullie hier tegenwicht aan willen geven, bijvoorbeeld in een statement, een persverklaring, waarmee de Raad van Kerken ook in de media komt.

Er is tot nog toe weinig tegengeluid uit de kerken. Ze richten zich vooral op zichzelf en op hun overleving en niet zozeer op de samenleving. Ze stellen de onderliggende maatschappelijke tendensen van hedonisme en sociaal darwinisme niet aan de orde.

Oecumenisch kerkelijk spreken in het publieke domein wordt bemoeilijkt door de gebeurtenissen in Staphorst. Een statement biedt ander geluid waarin de kerk niet aan zichzelf denkt. Bovendien, is verzet bieden tegen sociaal darwinistisch gedachtengoed niet principieel onze roeping?

20200806_215838.jpg


Stemmen die opkwamen voor solidariteit in deze crisis: Op 3 mei verscheen in het tijdschrift In de Waagschaal een interview met Chris Rutenfrans door Coen Wessel: Chris Rutenfrans over euthanasie en over de Coronacrisis. Op 27 augustus een artikel van Bert en Peter Slagter op het platform Follow the Money: Toon mij hoe u met uw ouderen omgaat, en ik zeg u wie u bent’ Op 24 oktober schreef pastoor JJ. van Peperstraten een persoonlijk 'draadje' op Twitter over omgaan met de dood. Last but not least, is er de stem van mensen uit hoge risicogroepen die zich bedreigd voelen. Zij lieten zich op Twitter persoonlijk uit over de waarde van hun leven met de hashtag #GeenDorHout. Zij hebben nu ook een website.

Ik hoop dat jullie mijn verzoek in overweging willen nemen en je in willen zetten voor een statement.Beeld: Herdenking Coronadoden, Containment.Nu, 5 augustus 2020, Dam Amsterdam

Een wandelingetje met tarot


Een dagelijkse wandeling met tarot haalt je uit de sleur en biedt inzicht, ook als het simpelweg een blokje om is. Je ontmoet het mysterieuze en onverwachte, wat je anders niet opgemerkt zou hebben.

                                         Legpatroon:

7
6

5
4
----------
3

2

1Kaart 1: Hoe ga ik op pad?

Deze kaart kan een een innerlijke houding zien waarmee jij je wandeling begint, verveeld, of nieuwsgierig. De kaart kan ook laten zien hoe je loopt: voortsnellend als de ridder van zwaarden, maar dan te voet, of zwierig als de Dwaas.


Kaart 2: Waar ga ik mee op pad?

Kijk wat de kaart je laat zien: een intentie, iets waar je mee rondloopt of een wens.


Kaart 3: Wie of wat kom ik onderweg tegen?

Dit is een raadselachtige kaart, en daarom juist zo leuk, wat of wie zal je ontmoeten? Misschien kom je iemand tegen die lijkt op een figuur op je kaart. De kaart kan ook iets innerlijks laten zien van wat je doormaakt op je wandeling. Misschien lijkt het landschap van de kaart wel op het landschap waar jij je wandeling maakt, of herken je de het weer. En wie weet, is het wel allemaal tegelijk.


De volgende kaarten trek je bij thuiskomst.


Kaart 4: Hoe stap ik het huis binnen?

Deze kaart toont je stemming, je innerlijke houding waarmee je terugkomt of de manier waarop je het huis bent binnengestapt. Belast en beladen als de man op 10 van staven of als de Koningin van Staven, genietend van jouw eigen domein. Vergelijk deze kaart met kaart 1.

Kaart 5: Waar kom ik mee terug?

De kaart die op tafel komt toont een inzicht of een stemming. Het kan een kaart zijn die je liever niet had getrokken, maar ook dat geeft inzicht. Vergelijk de kaart met kaart 2, waarmee je op pad bent gedaan.

Kaart 6: Wat heeft de ontmoeting met me gedaan?

Vergelijk de kaart die je trekt met kaart 3: wie of wat je tijdens je wandeling tegenkwam. Zoek naar het goede in wat je ontmoet hebt op je wandeling. Soms haalt een kaart naar boven, waar je je nog niet van bewust was.

Kaart 7: Wat ga je nu doen?

Duid de kaart die je trekt, positief en zo concreet mogelijk. Meestal is er iets kleins te vinden dat je direct kan doen. Komt 9 van staven op tafel, en voel je je gewond en verdrietig, maak dan een kop warme thee voor jezelf. Trek je de Geliefden, zoek dan contact met iemand. Is het 8 van pentakels, het werkende mannetje, ga dan bijvoorbeeld stofzuigen, of iets doen waar je concentratie voor nodig hebt.

17 oktober 2020, tijdens de gedeeltelijke lockdown in de COVID-19
Link naar mijn website: Een wandelingetje met tarot

In het spiegelhuis

Morgen is het de feestdag van Sint Michaël. Het is aartsengel. Hij aartsengel strijdt tegen onrecht, beschermt de zwakken en ontvangt de zielen van de doden. Heb je de hulp van Sint Michaël nodig, dan is het de gewoonte om zijn naam drie maal hardop uit spreken en vervolgens te zeggen waar je zijn hulp voor nodig hebt. De opdracht:

Zeg de naam van Sint Michaël drie maal luidop, noem hem je zorg en trek een kaart. De kaart laat zien wat zijn hulp is.

Mijn zorg blijft geheim. :-) De kaart die ik trok, is de Hogepriesteres uit de Alice Tarot. In de Rider Waite Tarot zit de Hogepriesteres rustig tussen twee pilaren. Wel zijn er diepe emoties. Achter achter haar zie je het water dat dit verbeeldt, net als de maan onder haar voeten en de rimpeling van haar blauwe kleed. De Hogepriesteres uit de Alice Tarot zit niet rustig, maar is actief.


De scène laat het moment zien waarop Alice door de spiegel stapt naar het Spiegelhuis. In dit huis gaat alles achteruit, ook de klok met de wijzers. Ze is actief, maar qua mindset stapt Alice rustig de onbekende wereld in. Ondanks alle vreemde dingen in dit huis is Alice niet bang. Ze is nieuwsgierig. Haar voornaamste zorg is om zoveel mogelijk te zien, voor ze weer terug gaat naar de gewone realiteit.

De hulp van Sint Michaël is om rustig te blijven en bovenal nieuwsgierig te zijn bij wat ik ontdek.

Vraag uit Herfst van dag tot dag met tarot

herfstaster

De herfstaster bloeit. De paarse bloemen steken fel af tegen de donkerbruine aarde van de tuinen, waar nog maar weinig bloemen staan. Vraag om een kaart bij te trekken: Hoe kan ik stralen?

Hoe kan ik stralen?

Och hemel. Niet zo veel zin in stralen vandaag. Zo vermoeiend. Maar ja. De kaart die ik trok is 4 van staven uit de Victorian Romantic Tarot.
Uit de routine komen, een festivalletje of zo. Een uitje. Even weg. Zoiets. Zou me goeddoen. Geeft energie. Dan krijg ik mijn straalachtigheid ook wel weer terug. Maar dat zit niet in de plannen, en kost ook veel energie door het OV. Je kunt er niet van op aan dat mensen een mondneusmasker dragen. Dus moet je steeds verzitten of er iets van zeggen of 'the evil eye' geven. Hoe dan ook, alsmaar alert zijn. Ik ben moe en klagerig vandaag.

Misschien ga ik nog door een herfstbos banjeren.

Vraag uit: Herfst, dat voor dag met tarot

Sint Rochus - legpatroon voor een pandemieWe zitten nu langer dan zes maanden in de pandemie. Onze levens zijn ingrijpend veranderd. Hoe ga je daarmee om? Wat helpt je? Deze tarotlegging geeft een breed beeld van jou en je situatie in de pandemie. Sint Rochus (1380), een heilige vergezelt je op je mijmertocht met de kaarten. Want een mijmertocht is het met een heleboel kaarten.

Sint Rochus is één van de zes pestheiligen, die werden aangeroepen bij de pest en andere epidemieën. Hij verzorgde pestlijders, sommigen genas hij, en hij kreeg zelf ook de pest. Hij trok zich eenzaam terug in een grot in het bos, hij wilde niemand besmetten. Een hond bracht hem iedere dag brood en er kwam ook een engel bij hem. Zo bleef hij in leven en hij genas.

Rochus is een populaire heilige. Op afbeeldingen toont Rochus zijn wond. Dat is zeldzaam. Ook dat hij zelf besmet wordt, terwijl hij anderen geneest. Het maakt Rochus een mens zoals wij. Hij kan ook besmet worden.

Ik stel me voor dat de hond niet alleen eten brengt, maar ook lekker warm tegen hem aan ligt en zijn wonden likt. Die engel met beker en spatel hierboven, die iets genezends op de wond doet, is ook fijn om voor te stellen.

Werkwijze

1.Hieronder staan 22 vragen. Trek en duid de kaarten vraag voor vraag en sta bij elke kaart rustig stil. Je hoeft niet voor alle vragen een kaart te trekken. Het zijn er veel. Ontspan, het zijn vragen om over te mijmeren. Schrijf je duidingen (kort) op.

2. Als je de kaarten getrokken en geduid hebt, kies je een of meer kaarten uit, die een probleem laten zien of een verlangen, een innerlijk proces of een lastige situatie, of iets wat je nieuwsgierig maakt. Noteer die kaarten.

3. Denk dan een moment aan Rochus voor je de volgende stap maakt. Hoe hij zieken verzorgde en genas, dat hij zelf ziek werd, geïsoleerd in een grot lag en werd geholpen door een hond of een engel. Denk aan hoe jij nu ook een beetje hulp nodig hebt, net als Rochus.

4. Met je gedachten bij Rochus en de hulp die je kan gebruiken, schud je alle kaarte die je getrokken hebt. Leg ze omgekeerd neer, in een willekeurig patroon. Schots en scheef, hoe je het ook maar wil. Schuif net zo lang met de kaarten tot je voelt dat ze goed liggen ten opzichte van elkaar.

5. Draai de kaarten nu om. Zoek op waar je ‘probleemkaarten’ en je verlangens liggen, de kaarten die je genoteerd hebt in stap 2. Kijk welke kaarten daarom heen gegroepeerd zijn. Onderzoek op welke manier die kaarten op je situatie of wens inwerken. Welke maken het moeilijker? Welke verlichten je probleem of helpen? Welke kaarten dragen bij aan je verlangen? Welke kaarten geven inzicht in waar je nieuwsgierig naar bent? Het gaat er om, creatief te worden, zodat je nieuwe manieren van kijken krijgt of oplossingen vindt. Neem de tijd.

Vragen voor de kaarten

1. Wie was ik, een beeld van mijzelf in mijn situatie voordat de pandemie uitbrak.
2. Wie ben ik nu?
3. Een beeld van mijn omgeving (werk / thuis / familie / vrienden)
4. Wat is het belangrijkste wat mij overkomt (of overkomen is) in deze tijd?
5. Wat raakt mij het meest?
6. Wat is mijn grootste zorg?
7. Wat mis ik?
8. Waar ben ik bang voor?
9. Wat houdt mij gevangen?
10. Wat maakt mij vrij?
11. Voor wie kan ik de hond of de engel zijn, redden, steun bieden of troosten?
12. Hoe kan ik zielscontact houden, op anderhalve meter of in isolatie?
13. Hoe kan ik het beste omgaan met vrienden / familieleden / collega’s die heel anders over corona denken dan ik?
14. Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?
15. Waartoe ben ik geroepen in deze tijd, wat is mijn opdracht?
16. Van welke kennis kan ik gebruik maken in mijn optreden?
17. Waar kan ik op rekenen?
18. Wat kan ik beter vermijden?
19. Waar raak ik door gewond?
20. Wie likt mijn wonden en brengt mij troost?
21. Wie zal mij vinden als ik ziek ben?
22. Wie of wat zal mij in leven houden?

Link naar mijn website: Sint Rochus

De waarde van elk mensenleven - Laten we ons uitspreken

(met artikelen die ik supergoed vind in deze coronacrisis)

Toen ik een een poosje geleden ziek werd, werd ik meteen bang: "Zijn er nog wel beademingsapparaten als ik die over een week nodig heb?” Ik schatte in, dat dit niet zeker was. “Zou ik dan gekozen worden in een triage?”, vroeg ik mij af. In dit artikel uit Vrij Nederland schrijft cultureel antropoloog Lizzy van Leeuwen over de maatschappelijke context waarin de discussie over mensenlevens wordt gevoerd. Ze noemt die 'necropolitiek’, politieke macht die niet alleen wordt ingezet om te bepalen en controleren wie in leven blijft, maar ook wie níét.


Ook rees onmiddellijk de vraag op wat ik zelf zou doen als er niet voldoende beademingsapparaten zouden zijn? Offerde ik mij op en gaf ik mijn plaats aan een jonger iemand? Een afschuwelijke vraag, maar ik denk dat veel mensen hem stellen. In de maatschappelijke discussie zijn er stemmen die ouderen, zieken of dikke mensen niet waardevol vinden en die het redden van de economie afzetten tegenover het redden van mensenlevens. Het is daarom belangrijk om als kerk de waarde van elk mensenleven hoog te houden en ons daar publiekelijk over uit te spreken. Hoe luider onze stem klinkt, hoe beter we beschermd zijn en onszelf behoeden die vraag te stellen. Zie dit interview van Coen Wessel met Chris Rutenfrans over de waarde van elk mensenleven.

Asha ten Broeke schreef er een sterke column over: Ik wil geen publiek debat over wanneer jij mij mag laten doodgaan.

Chöd Teaching - Begin van de Khandro Gegyang Chöd

“Wees niet bang,
wees echt niet bang,
wees echt helemaal niet bang.”

Met deze woorden begint de Chöd Sadhana Khandro Gegyang. Je zegt de woorden, terwijl je met je vlakke handpalm op het mondstuk van de kangling slaat, het dijbeenbot trompetje waar je op speelt in de Chöd. De slagen geven de aanmoediging niet bang te zijn, extra kracht. We stellen met die woorden onze ‘demonen’ gerust, de angsten die we uitnodigen.
We vragen hen om te komen eten en je hebt geen zin om te komen eten als je bang bent. Soms doen we ook nog als extra voorzorgsmaatregel een ‘domra’ op, een hoofddeksel met slingertjes eraan die voor je ogen hangen. Dan zijn onze ‘chöd-ogen’, een blik die bang maakt, niet te zien. Dat brengt rust.

20200313_185833 (1).jpg

De woorden “Wees niet bang” zijn een spel, ze brengen verwarring. Tegen wie zeggen we dat nu helemaal, niet bang te zijn, echt helemaal niet bang? Vaak kijken we elkaar aan, als we deze woorden zeggen. We focussen ons immers op onze angst. Zitten er midden in. We beoefenen online. Alex zit in zijn grot en ik voor mijn chödtent. Sinds het coronavirus onder ons is, draaien we ons wel eens opzij naar het raam. We richten ons dan naar onze buren en mensen verder weg, om iedereen daarbuiten de vrijheid te bieden niet bang te zijn, echt niet bang, echt helemaal niet bang.

Uitleg
Hieronder vind je uitleg over de concepten die in dit stukje voorkomen. Ze komen uit de Engelstalige Glossary of Khandro Gegyang Chöd, samengesteld voor leerlingen (en voor onszelf natuurlijk, omdat het leuk is).

Chöd eyes
Legend says that when you are an experienced practitioner you get ‘chöd eyes,’ while you practice: a powerful gaze that scares the demons away.

Demons
Our fears and all that obstructs the way to liberation. We use to think that our fears, our demons are real. But hey are empty. They have no independent life or power of their own. You become aware of this during the practice. In the practice you pray the words: “May my deepest practice of this Chöd /Strike at every demon when my thinking makes them real.” We tend to push away our fears/demons, which makes them bigger and bigger. In Chöd you give the demons proper attention, by offering them your body, the most lovable, precious thing you have. And when you have given all, you still have an endless supply of loving-kindness to give, which you do in a lovely mantra recitation (OM OM MANI PEME HUNG).

Domra
Sometimes we wear a domra, a ‘chöd-hat’. The domra shields your eyes. It is a visor with vertical black strings. You can see clearly through this screen, but your eyes are hidden. Legend says that when you are an experienced practitioner you get ‘chöd eyes,’ while you practice: a powerful gaze, that scares the demons away. You can concentrate on your practice, but if you want to, you can see the reactions of the spectators, through the strings. Another advantage is that they meet you not as an individual person, but as a messenger from the Charnel grounds, as a channel who performs the role of chödma. Wearing a domra is not always the way to go. It can alienate you from your patrons. Sometimes keeping the direct connection with the people that you give Chöd to is more important.

Fear and hope
These are two sides of the same coin, representing dualistic thinking. What we hope is what we want. We fear what we do not want. At least for the duration of the practice, we do not fear nor hope. We are in the present moment. Without clinging to self, to fear or hope, we are able to generate bodhicitta, Boundless Love. We pray for this in ‘Taking Refuge’. In ‘Honoring the Teachers’ we sing: “That I may release my grasp of hope and fear. And so end my being torn between the two.”

Fearless yogini
As yogini you do brave things. You leave your body, you become Tröma, you summon demons (your fears), you will give your body to them! And you play out your own death. So, saying out loud that you are fearless in the beginning of the sadhana, is encouraging.

Kangling
A trumpet made of human thigh bone. Ah well, nowadays we use wood or resin as well. But they resemble a bone closely. Bones make us think of death, the death of loved ones, our own death and our attachment to our bodies, We fear this. This fear is what Chöd cuts away.

XR NL Fashion - Steekje voor steekje iets maken dat kapot is

Vorig jaar was ik op een studiemiddag vanwege vrouwendag in de Protestantse Theologische Protestantse Universiteit in Groningen. Het ging over het klimaat: "Leve de aarde" was het thema. Het was indrukwekkend. Hilda Koster sprak over de relatie tussen seksueel geweld en olieboren in Dakota. Trees van Montfort sprak over haar boek Groene theologie dat later het theologisch boek van het jaar zou worden. Dit jaar kan ik er niet bij zijn.

Vanmiddag gaat het over de spiritualiteit van het alledaagse, over traditionele vrouwenzaken als borduren en koken. Met daarachter de gedachte dat tuinieren en taarten bakken je dichter bij jezelf, bij je kernwaarden, bij God kunnen brengen. Het thema zette aan het denken.

Ik maakte laatst een actie mee waarin kleding gerepareerd werd, een van die traditionele vrouwenambachten. Het was een openbare workshop in de Ijpassage op het Centraal Station in Amsterdam. De actie was van XR NL Fashion action, een groep die protesteert tegen de mode industrie. Losvast verbonden met Extinction Rebellion (XR), waar ik aan mee doe.


We zaten in de IJpassage met zo'n 15 mensen op een stenen ronde verhoging. Stoffen in het midden, een megaspeldendoos en lapjes met voorbeelden van hoe je onzichtbaar en zichtbaar een gat kon repareren. De vrouw die de workshop gaf, volgde de kunstacademie in Arnhem en was in de leer geweest bij een quilter in Engeland. Ze liep rond en gaf aanwijzingen. Sommige mensen zaten te breien. We gingen ook in gesprek met voorbijgangers. Ik heb daar het gat in de zak van mijn jas gemaakt. Wat maakte dit zo bijzonder?

Wat me raakte was zowel de liefde voor het ambachtelijke, als het uitbundige en extraverte, de durf dit om op deze plek te doen. Ook het committent om via de taal van de draad een concrete manier te bieden om minder te consumeren. Om onszelf en de voorbijgangers te laten wennen aan een minder verspillend levenspatroon. In de diepe angst dat het niet goed zal komen met de aarde, steekje voor steekje iets maken dat kapot is.

Ijpassage.jpg


In december heb ik meegedaan aan een actie op Schiphol met Greenpeace. XR deed ook ook mee. Sommige actievoerders hadden zich vastgeketend om palen heen. Ze zaten aan elkaar met hun armen in plastic buizen. Ik bleek veel van deze 'locked on's' te kennen. Op allerlei manieren had ik me ze samengewerkt. Het was heftig, ze daar te zien zitten. Daar is de XR Fashion groep een antidote voor. Laatst zag ik ze rond een grote tafel op een rebellenfestival in Amsterdam, met daarop borduurboeken en grote klossen garen, aandachtig de ogen gericht op naald en draad. Iets gewoons. Het stelde gerust, herstelde vertrouwen in het leven, in mensen, in alles.

Litany for Almost Extinct Animals

Prayer at the very first festival of Extinction Rebellion, January 26, 2020 in Ot301, Amsterdam, during the bushfires in Australia.

We have gathered here together to pray for species that are almost extinct. Scientists estimate that 150-200 species of plant, insect, bird and mammal become extinct every 24 hours. We also pray for the animals and endangered species in Australia, where the bushfires are.

In this prayer we connect with the engangered species and make them present with our body and breath: we sing the names of endangered species aloud.
We ask saints to pray for us and the animals. The saints we call on, love animals, St. Francis, St. Mary Mackillop of Australia, St Melangell. The lovely thing about these saints is, that when we stop praying, they will go on, and carry our prayer along.


20200125_174120.jpg

This is how we are going to do it. We will stand in a circle and in turn we sing their names. Each participant sings a name of a species and then their neighbour. Everyone sings in their own way, just as he/she/they feel how the animal is best represented with their voice. Maybe loud, soft, rhythmical, hissing, whispered, sad or joyful. Just do it in your own way, as you want to sing this name. In that way you sing them alive and present. There is no set melody for this. You just improvise.
There are songs and spoken texts between the singing of the names. We pick up the singing of the names where we end, with the next person. If you are the last one to sing a name before these parts, your neighbour picks it up again.

Here you find a practice video for the sung Kyrië (Bell). And here is the melody of the last song: "Bless the Lord my Soul" (Berthier).

Let’s start.
Leader: We call on St.Francis of Assisi. Lover of animals. So much, that he picked up a worm to carry it to a safe place. Saint Francis, we bring to you the names of endangered animals and ask you to protect them.

In turn we sing their names.
Amur Leopard, Black Rhino, Bornean Orangutan, Cross River Gorilla, Eastern Lowland Gorilla, Sumatran Orangutan, Hawksbill Lowland Gorilla, Asian Elephant, Javan Rhino, Orangutan, Blue Whale, Sumatran Rhino, Vaquita, Saola, Hawksbill Turtle, Western Lowland Gorilla, Yangtze Finless Porpoise, African Wild Dog, Sumatran Elephant, Black-footed Ferret, Sunda Tiger, Bluefin Tuna.

All: FRANCIS OF ASSISI, PRAY FOR US

Leader: Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Kyrië, (Bell)

Leader: We call on St.Mary Mackillop, patron saint of Australia, lover of horses,
to protect all animals from the fires. We bring to you the names of endangered species.

In turn we sing their names:
Long-footed Potoroo, Dunnart, Southern Brown Bandicoot, Silver-headed Antechinus, Glossy Black-cockatoo, Pygmy Possum, Green Carpenter Bee, Yellow-bellied Glider, Regent Honeyeater, Rufous Scrub-bird, Hastings River Mouse, Bright Yellow Southern Corroboree Frog.

All: ST MARY MACKILLOP, PRAY FOR US

Leader: Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Kyrië, (Bell)

Leader: We call on St.Melangell. She provided sanctuary for animals. We bring to you the names of endangered species and ask you to protect them.

In turn we sing their names.
Borneo Pygmy Elephant, Mountain Gorilla, Tiger, Ganges River Dolphin, Sei Whale, Indian Elephant, Indus River Dolphin, Whale Shark, Irrawaddy Dolphin, Sea Turtle, Red Panda, Sea Lions, Chimpanzee, Humphead Wrasse, Sri Lankan Elephant, Galápas Penguin, Whale, Bonobo, Fin Whale, North Atlantic Right Whale.

All: ST MELANGELL, PRAY FOR US

Leader: Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Kyrië, (Bell)

Leader: We pray for us, humans,
For firefighters in Australia who risk their lives:
All: ST MARY MACCILLOP, PROTECT THEM
For people who protect endangered animals:
All: ST MELANGELL, PRAY FOR ENDURANCE
For politicians we pray, that they will speak the truth and act on it.
All: GOD, SHOW THE WAY
For hunters and frackers, and people who destroy forests, we pray:
All: GOD, TURN THEIR FEET
For our complicity with the toxic system we live in, we pray:
All: GOD, DELIVER US FROM EVIL
For climate activists, so many lost their lives, we mourn and keep silent.
(silence)
For Extinction Rebellion we pray, for Fridays for Future, for Code Rood, for all climate activists in the world:
All: GOD, GIVE US STRENGTH
Leader: For the whole of your Creation we pray
All: CHRIST, RENEW US
Leader: God, be praised through all your creatures,
through Brother Sun, Sister Moon and the stars, and Brother Wind,
through Sister Water, and Brother Fire.
And especially through Sister Mother Earth.
All: WE BLESS YOU
Bless the Lord my Soul (Berthier)

301k.png