Bal

Plaats

Uit: Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Jezus spreekt over de plaats van zijn lichaam. "Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren: ‘Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven!’ Daarop zei Jezus: ‘Waarachtig, ik verzeker u: als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem." (Johannes 6: 52-56)

Jezus zegt: “Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem.” Om een kaart bij te trekken: Welke plaats heeft Jezus in mij?

De plaats in van Jezus is in mijn centrum.

De kaart die trok is twee van pentakels uit de Vanessa Tarot: touwtje springen doe je vanuit je centrum. Zo blijf je in het ritme en in balans.