Doden zullen leven

Uit: Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Jezus zegt dat de doden zullen leven.

‘Waarachtig, ik verzeker u: wie luistert naar wat ik zeg en hem gelooft die mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven; over hem wordt geen oordeel uitgesproken, hij is van de dood overgegaan naar het leven. Ik verzeker u: er komt een tijd, en het is nu al zover, dat de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en dat wie hem horen, zullen leven.’ (Johannes 5:24-25)

De doden zullen Gods stem horen en wie hem horen zullen leven. Om een kaart bij te trekken: Wat roept mij ten leven?

De kaart die ik trek is Aas van Staven. Het vuur van inspiratie roept mij ten leven.