Nieuwjaar

Feestdag van St. Barbara

Vroeger was het op de deze dag de feestdag van St. Barbara. Zij werd door haar vader in een toren opgesloten om te voorkomen dat er jonge mannen bij haar konden komen. Ze bekeerde zich tot christen. Daarom maakte ze drie ramen: voor de heilige drieëenheid. Dit wekte de woede van haar vader en ze werd gedood.

In sommige streken was de legende anders en werd ze niet in een toren maar in een kelder opgesloten. Daarom was het in die streken de gewoonte een kersenbloesemtak in huis te zetten, alsof het huis een kelder was. Wanneer de takken met Kerstmis in bloei stonden, dan zou het komende jaar voorspoed brengen.

Vraag om een kaart bij te trekken: Op welke voorspoed hoop ik?

Een van de betekenissen van Justice (Gerechtigheid) is balans. Ik hoop niet weer te vallen in het volgende jaar, letterlijk in evenwicht te blijven. Wat daarvoor helpt is balans in mijn leven. Dat zal er in de eerste maanden nog niet zijn. We hebben twee verhuizingen voor de boeg, eerst naar een tweede tijdelijk huis en dan naar de pastorie, die een grondige opknapbeurt krijgt.

Star, Christmas Tarot