Lammas

Lammas
          

Het is Lammas dit weekend, het jaarfeest van de eerste oogst. De eerste oogst is de graanoogst. Het is bij ons onbekend als volksfeest. Onze oogstfeesten beginnen bij Maria ten Hemelopneming op 15 augustus. Het feest komt oorspronkelijk uit Engeland, daar werd een brood gezegend dat gebakken was van de eerste opbrengst van de oogst. Het is een onbekend, maar fijn feest. Het valt midden in de zomer, is verbonden met warmte, zon en met brood waar de zon in gebakken is. Ik maak graag leggingen voor Lammas, ook omdat het dan vakantie is, en ik er tijd voor heb. Ze zitten allemaal in de nieuwsbrief.

Nieuwsbrief voor Lammas
Tags: