January 7th, 2017

St. Distaff

St. Distaff heeft niet bestaan. Een distaff is een spinrok. In de middeleeuwen was dit de dag dat de vrouwen weer met spinnen begonnen na een periode van 12 dagen rust gehouden te hebben. De dagelijkse routine van werk begon weer op deze dag. Het nieuwe van het nieuwe jaar begint zijn glans te verliezen.

Mijn vraag voor een kaart is: Hoe behoudt het nieuwe van het nieuwe jaar zijn glans?

Ik trek VI of Distaff (zwaarden 6) uit The Mysteries of Mary Tarot. Alle kaarten van deze tarot zijn kleine altaartjes. Dit altaar beeldt de traditie uit waarin Maria in een boot geplaatst wordt, omringd door wierook, bloemen en kaarsen. Ze wordt dan overgezet naar de andere kant van een rivier of een meer. In de Rider Waite Tarot staat op deze kaart een boot met veerman en passagiers, die hij naar een andere oever vervoert. Op de voorplecht van de boot staan zwaarden, in deze tarot staat daarvoor in de plaats een kandelaar met kaarsen.

Ik houd de glans van het nieuwe jaar vast door het besef dat het Heilige me begeleidt, waar ik ook ga. Onafscheidelijk.