February 21st, 2015

Groei

Zaterdag na aswoensdag: eerlijk

Hij (Flilipus) kwam Natanaël tegen en zei tegen hem: 'We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef, uit Nazaret!' 'Uit Nazaret?' zei Natanaël. 'Kan daar iets goeds vandaan komen?' 'Ga zelf maar kijken,' zei Filippus. Jezus zag Natanaël aankomen en zei: 'Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog.' (Joh 1:45-46)

Waarin ben ik eerlijk?

Wanneer ik iets saai vind.

WP_20150223_16_15_31_Pro