September 17th, 2013

Nederlandse vlag

Gebed voor Prinsjesdag

Voor Nederland bidden we,
we danken voor vrede
en dat we in vrijheid leven.

We bidden voor ieder die zich inzet voor ons land,
voor de mensen in de regering, in de Kamers,
gemeenteraden, provinciale besturen,
waterschappen, voor militairen
en voor de koning.
We bidden om wijsheid
in de problemen waar ons land voor staat.

We bidden voor mensen die hard zoeken naar werk
en dat niet vinden.

We bidden voor mensen die schulden hebben
en daardoor in grote zorgen zitten.

We bidden dat we ons bekommeren om elkaar
en om de wereld,
en dat we houden van Nederland.
Amen

Voor Noorderlicht Breda, website en Facebookpagina