April 27th, 2013

Nieuwjaar

Een edelmoedige koning

Koning Saul is op zoek naar David om hem te doden. David is tot koning gezalfd en Saul is bang voor hem. Saul gaat zijn behoefte doen in een grot waar David met zijn leger verstopt zit.

“Dood Saul!”, roepen de mannen in de grot. Maar David doet het niet. Alleen de slip van Sauls mantel snijdt hij af. Hij loopt Saul achterna en laat hem die zien: “Kijk, ik heb je niet gedood.”

Het is edelmoedig van David om Saul niet te doden. Maar het is ook een gewiekste, slimme zet. David troeft Saul af: “Jij wil mij wel doden, maar ik dood jou niet. Ik ben moreel beter dan jij”. Zijn opzet lukt. Saul laat David voortaan met rust. Edelmoedig en gewiekst. Koningen zijn mensen zoals wij.

269

Afbeelding: Bible historiale (10B23, fol. 138r)

Voor de website en Facebookpagina van Noorderlicht Breda