February 17th, 2013

Monstrans

Op weg naar Pasen met een zalving

Een zalving van de ogen, de mond, de oren, de handen en de voeten om de tijd voor Pasen bewuster te beleven: ontvankelijk te zijn voor wat er leeft aan moeite en verdriet bij de ander en bij onszelf. Daarvoor open staan, geeft ruimte.

Dit ritueel sluit aan bij de oude lijdenstraditie in de tijd voor Pasen waarin men in het lijden van Jezus, het eigen verdriet herkende. Ook herinnert het ritueel aan de zalving van Jezus door Maria van Magdala. De woorden van de zalving zijn gemaakt door de deelnemers aan de Noorderlichtviering op 16 februari 2013 in de Antoniuskerk in Breda.

Zalving

We zalven onze oren, opdat we kunnen horen en voor rust, omdat we niet alles hoeven te horen. We zalven onze oren, opdat we horen wat er echt toe doet.

We zalven onze ogen, opdat we zullen zien en dat is meer dan kijken.
We zalven onze ogen, opdat we zien wat leeft bij medemensen en wat leeft bij God. We zalven onze ogen, opdat we echt mogen zien wat Jezus voor ons heeft overgehad.

We zalven onze mond, opdat we woorden van troost kunnen zeggen, de goede woorden weten te vinden en op tijd weten te zwijgen.
We zalven onze mond opdat we niet ondoordacht oordelen.
En we zalven onze mond, opdat we rustig de tijd nemen om te proeven

We zalven onze handen, opdat wij kunnen vasthouden en ook loslaten.
We zalven onze handen, opdat we kunnen aanraken, liefkozen.
We zalven onze handen ook, opdat we kunnen delen, troosten en zegenen.

We zalven onze voeten, opdat we ons kunnen verplaatsen naar plekken waar hulp nodig is en opdat we ons kunnen begeven naar andere uitingen van geloven.
We zalven onze voeten, opdat wij kunnen wandelen in zijn mooie natuur en om stevig in onze schoenen te staan.

In een viering van Noorderlicht, pionierplek van de Protestantse Gemeente Breda.
hart

Zegen voor Joost de Bruijn

Joost de Bruijn heeft van maart 2012 tot eind februari 1013 gewerkt bij de pioniersplek NoorderlichtBreda. Hij schreef blogs, plaatste inspirerende foto’s, schreef gebeden en maakte vieringen. In de Noorderlichtviering van 16 februari in de Antoniuskerk in Breda kreeg hij de zegen van ons mee voor zijn volgende project, een maatjesproject van de Diaconie van Protestants kerk in Utrecht waarin hij ouderen koppelt aan jongeren.

IMG_4306.jpg 1

Daar sta je dan, rechtop met je hoofd omhoog,
als kind van God,
klaar om naar je volgende werkplek te gaan.

Wij staan achter je. En achter ons staan de geloofsgetuigen die ons voorgingen en God.

Neem van het Noorderlicht mee: het experiment,
de durf om grenzen over te gaan
en bovenal
ons verlangen om mensen met elkaar te verbinden.

Laat hier achter wat van ons is en wat jij niet kunt gebruiken.

We bidden dat God je leidt naar de mensen, de huizen en de kamers waar je nodig bent, zelfs al had je dat niet gepland.

We bidden dat je stem zal schallen door de gangen van verzorgingshuizen en in de diaconie: van touwen die verbinden,
en ankers die steun bieden,
en ‘goed op koers zijn’,
dat je ogen zullen twinkelen
en dat er met je brede gestalte een hele hoop ruimte de kamers binnenkomt.

We bidden dat je goede matches maakt tussen oud en jong,
zodat een jongere zich kan schuren aan een oudere
en een oudere leert van de vreemde wereld van een jongere.

We bidden om contact van hart tot hart met vrijwilligers en collega’s. Om liefde en hitte en bevlogenheid. We bidden zelfs om ruzie, zodat het weer goed kan komen en jullie Gods verzoening ervaren.

We bidden dat je de Eeuwige met je meedraagt, in je zak en in je laptop,
dat zijn woorden in je mond zijn,
en zijn naam geschreven staat op je voorhoofd.

Nu gaan we je zegenen. Wij heffen nu onze handen omhoog voor de zegen.

Ga op weg met de zegen van de Eeuwige.
De vleugels van de Eeuwige behoeden je,
zoals wij nu onze armen over je uitstrekken.
De lamp van de Eeuwige verlicht je pad
en zijn liefde omringt je hart, waar je ook gaat.

Amen

Voor Noorderlichtbreda.nl