December 14th, 2012

In het donker en in het licht

St. Johannes van het Kruis

Johannes van het Kruis schreef het werk: “De donkere nacht van de ziel”. Hij voelde zich lange tijden in zijn leven verstoken van goddelijke nabijheid en troost. Hierop terug kijkend ziet hij dat als de pijnlijke ervaring die hij nodig had om dichtbij God te komen. Zijn feestdag past goed in deze tijd van het jaar waarin het donker is. Het donker buiten herinnert ons aan zoiets als de donkere nacht van de ziel, ons eigen donker: onze rouw, de verliezen die we geleden hebben, kansen die we hebben laten liggen.

Om een kaart bij te trekken: De donkere nacht van de ziel die ik meegemaakt heb.