November 27th, 2012

Ziek

Sint Achuit

Vandaag is het de feestdag van Sint Acharius (bisschop; † ca 640), ook wel ‘Sint Achuit’ genoemd. Een weerspreuk die bij deze heilige hoort is: ‘Sint Achuit, doet het zaaikleed uit.’

Vraag om een kaart bij te trekken: Rond deze tijd is de zaaitijd afgelopen en begint de winterrust van de aarde.


Trek een kaart met de vraag: Wat heeft winterrust nodig?

Inspiratie van: Pylgeralmanak