November 8th, 2012

bird snow

Overwinteren

Verzamel het blad uit je dakgoot in een mand. Spreid het later uit voor bescherming over beplanting die vorstgevoelig is. Tussen de bladeren overwinteren veel nuttige insecten. Allerlei vogels zullen in de tuin komen, om onder de bladeren naar insecten te zoeken.

Trek een kaart met de vraag: Wie wil bij mij overwinteren?