October 25th, 2012

bird snow

Adventskrans

Vandaag is het de feestdag van Catharina van Alexandrië, een populaire heilige in de middeleeuwen. Zij weigerde te trouwen met Keizer Maxentius, omdat ze haar leven wilde wijden aan God. Toen probeerde hij haar te verpletteren met een rad waarop scherpe ijzeren punten waren gemonteerd. Daarom wordt ze vaak afgebeeld met een rad. Dit is volgens de traditie de dag om de lege krans van de Adventskrans op te zoeken. Rond, net als het rad.

Om de kaart bij te trekken: Welke voorbereidingen moet ik nog treffen voor de Advent begint?