October 7th, 2012

Clara met monstrans

Zwak als een breekbare rib

Kwetsbaar, zwak of somber zijn we liever niet. Het is fijner om sterk te zijn, vitaal en levenslustig. Voor Hildegard van Bingen is dat ook zo.

En toch, zonder zwakheid kan ze niet leven. Door haar zwakke lichaam trekt een ademstroom, zacht en geheimzinnig. En zo ziet ze het vuur van het leven bewegen, ongrijpbaar, niet te blussen.


Hildegard_van_Bingen


Een tekst van Hildegard van Bingen:

Zie mij, een mens die niet blaakt van de levenslust
waarvan sterke leeuwen blijk geven.
Ik werd ook niet onderricht in wat zij uitbliezen,
maar, zwak gebleven als een breekbare rib,
doordrongen van een geheimzinnige adem,
zag ik dat ongrijpbare, onblusbare lichtende vuur,
dat geheel levendig het gehele leven was.

Scivias II,1,1, in een vrije vertaling van Tony Lindijer.
Hildegard van Bingen (1098 – 1179) was een Duitse benedictijnse abdis en mystica. Vanaf haar 47ste levensjaar schreef ze haar visioenen op Scivias is haar bekendste werk. De leeuwen in dit citaat duiden op de kerkleraren en hun leer in haar tijd.
Ter gelegenheid van het verkrijgen van de titel 'Doctor van de Kerk' op 7 oktober 2012 voor de website en de Facebookpagina Noorderlicht Breda
bijbellezen

'Zwak als een breekbare rib'

Wat zwakte en kwetsbaarheid ons brengen. Een tarotlegging aan de hand van een citaat uit het werk van de mystica Hildegard van Bingen (1098 – 1179).

Hildegard van Bingen

Kwetsbaar, zwak of somber zijn we liever niet. Het is fijner om sterk te zijn, vitaal en levenslustig. Voor Hildegard van Bingen is dat ook zo. En toch, zonder zwakheid kan ze niet leven. Door haar zwakke lichaam trekt een ademstroom, zacht en geheimzinnig. En zo ziet ze het vuur van het leven bewegen, ongrijpbaar, niet te blussen.

"Zie mij, een mens die niet blaakt van de levenslust
waarvan sterke leeuwen blijk geven.
Ik werd ook niet onderricht in wat zij uitbliezen,
maar, zwak gebleven als een breekbare rib,
doordrongen van een geheimzinnige adem,
zag ik dat ongrijpbare, onblusbare lichtende vuur,
dat geheel levendig het gehele leven was."


Legpatroon
1 2 3 4 5


Kaart 1. Wat zijn de sterke leeuwen in mijn leven?
De leeuwen in de tekst van Hildegard van Bingen duiden op de kerkleraren van haar tijd en hun leer. Ook wij maken mensen mee die wij ervaren als sterke leeuwen, of worden overspoeld door overtuigingen in onszelf die wij als sterke leeuwen ervaren.

Kaart 2. Wat willen deze sterke leeuwen (kaart 1) mij graag leren, maar neem ik niet op?

Kaart 3. Hoe ben ik zwak als een breekbare rib?

Kaart 4. Welke geheimzinnige adem doordringt mij?

Kaart 5. Welk ongrijpbaar, onblusbaar, lichtend vuur, dat het gehele leven is, zie ik daardoor (kaart 4)?

Citaat uit: Scivias II,1,1, in een vrije vertaling van Tony Lindijer.
Hildegard van Bingen (1098 – 1179) was een benedictijnse religieuze. Vanaf haar 47ste levensjaar schreef ze haar visioenen op, onder andere in Scivias. Op 7 oktober 2012 kreeg Hildegard van Bingen de titel ‘doctor van de kerk’. Ter gelegenheid daarvan is deze tarotlegging gemaakt.