September 18th, 2012

Nederlandse vlag

Gebed voor Nederland

Voor Nederland bidden we.

We danken voor vrede en dat we in vrijheid leven.

We bidden voor ieder die zich inzet voor ons land:
voor de mensen in de regering, in de Kamers,
provinciale besturen, gemeenteraden, waterschappen,
voor militairen en de koningin.

Voor de mensen die gestemd hebben bidden we,
dat zij niet bitter raken, als de uitkomst van de formatie
anders is dan waar zij op hoopten.

Voor alle inwoners van Nederland bidden we,
dat wij ons veilig voelen, ook in deze tijd van crisis.
Dat we steun bieden en gesteund worden
door de gemeenschappen waarin wij leven.
We bidden dat ieder blijft houden van ons land.

We bidden voor de formatie,
om wijsheid, om openheid,
dat partijen elkaar vinden
en er een goede koers wordt uitgezet:
voor ons allemaal, voor Nederland en voor de wereld.

Geschreven voor NoorderlichtBreda.nl