September 8th, 2012

Wind en regen

Powerlied van Anna - Maria Geboorte

Een lied voor als je rechtop wilt staan terwijl alles tegenzit.

verhuizing  huis 041 comp

Anna en Joachim, de ouders van Maria, kregen haar pas toen ze heel oud waren, ze bleven lang onvruchtbaar. Maria heeft een loflied geschreven. Haar moeder Anna een klaaglied. Klagen doen we liever niet, al is ons verdriet over wat niet lukt, wat onvruchtbaar blijft, groot. Klagen maakt krachteloos. Maar dit klaaglied! Dit is anders. Het komt uit de buik, uit de tenen en weerklinkt door alle holten. Het zet je rechtop, geeft power als je het leest. Je wordt er vruchtbaar van.

Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met de vogels des hemels,
want ook de vogels des hemels zijn vruchtbaar voor U, Heer.
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met de dieren van de aarde,
want ook de dieren van de aarde zijn vruchtbaar voor U, Heer.
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met deze wateren,
want ook deze wateren zijn vruchtbaar voor U, Heer.
Wee mij, met wie ben ik te vergelijken?
Niet ben ik te vergelijken met deze aarde,
want ook deze aarde brengt haar vruchten voort in
haar seizoen en prijst U, Heer!

Uit het proto-evangelie van Jakobus (3:2-3)

Foto: Anna en Joachim, de ouders van Maria, bij de Gouden Poort. Begijnhof Breda
Voor de website en de Facebookpagina van Noorderlicht Breda.