August 15th, 2012

Bloesem

Zegen voor de kruidwis - Maria Hemelvaart

In Limburg werd tijdens het feest van Maria Hemelvaart op 15 augustus een bos kruiden, bloemen en korenaren gezegend. De bos draagt de naam 'kruidwis'.

De kruidwis werd op zolder of in de stal gehangen om het huis en zijn inwoners te beschermen. Bij onweer, ziekte, dreigend ontslag of andere onheil, pakte men er een takje vanaf en gooide dat in het vuur of in de kachel. Volgens de overlevering werd het graf van Maria leeg gevonden en lag er in plaats van haar lichaam een bos geurige kruiden in haar graf.

Elke soort bloem en kruid in de kruidwis heeft een eigen symbolische en praktische betekenis. De bloemen en kruiden in de kruidwis helpen ons om ons gedragen te voelen door God, bij alles wat ons overkomt. Een zegen voor de kruiden van de kruidwis:

Zegen voor de tarwe en de rogge, die onze honger stillen.
Zegen voor het St. Janskruid, dat zon brengt in huis en hart.
Zegen voor het wilgenroosje, dat na bosbrand als eerste bloeit,
en ons de kracht geeft om te bloeien, in rouw en in verdriet.
Zegen voor het duizendblad, dat bloed stelpt, wonden zuivert en heelt,
en vrouwen helpt bij menstruatie, bevalling en overgang.
Zegen voor het boerenwormkruid, dat de duivel op afstand houdt.
Zegen voor de walnoot, die het onweer tegenhoudt.
Zegen voor God, die bloemen en kruiden en het koren schiep, en ons zo dag en nacht behoedt.
Amen

Voor de website en de Facebookpagina van Noorderlicht Breda