June 10th, 2012

Midsummer

Sintjanslot

De kardinaalsmuts is vaak helemaal omsponnen door het spinsel van de rupsjes van het kardinaalsmutsmotje. Er zitten wel honderden motjes op een struik. Ze eten zo’n struik in een nacht leeg. Andere soorten komen voor op de meidoorn en de vogelkers. Het lijkt heel zielig, al die kaalgevreten struiken, maar dat is het niet. Ze lopen eind juni weer uit. Het is hun: ‘sint janslot’.

Wat is mijn ‘sintjanslot’? (wat is nu dood, maar  gaat weer uitlopen?)

800px-Yponomeuta_cagnagellus_23-05-2006_18.41.00

Uit: De twaalf maanden van het jaar, Spectrum 1976

Foto: Wikipedia