May 22nd, 2012

Midsummer

Vruchten van de Geest - tarotlegpatroonBijna altijd zijn onze problemen netelig en ingewikkeld. Er zijn mensen bij betrokken die ons teleurstellen of we handelen zelf niet zoals we dat ons voorgesteld hadden. Deze tarotlegging helpt om een situatie kalm en met gratie tegemoet te treden. Het steunt je ook om een probleem op te lossen met het hoogste goed voor ogen.

Aan de hand van negen ‘vruchten van de Geest’ kijk je hoe jij je het beste kunt opstellen in jouw situatie. Deze zijn: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Katholieken bidden negen dagen voorafgaand aan Pinksteren dat deze vruchten zullen groeien in hun leven. Het gedachtengoed is oud. Paulus beval deze kwaliteiten al aan bij een gemeente in Galatië.

Je zult de kwaliteiten direct herkennen in de kaarten die je trekt, want je draagt de vruchten al in je. Een tarotlegging om vaak te herhalen, zodat de vruchten van de Geest in je herinnering blijven en je kalmte en rust geven. Begin de tarotlegging met een situatie te kiezen waar je de vruchten van de Geest voor wilt gebruiken.

Kaart1: Liefde
Wat leidt mij naar liefde voor mezelf en anderen in deze situatie?

Kaart 2: Vreugde
Wat brengt vreugde, of wat kan vreugde brengen in deze situatie?

Kaart 3: Vrede
Hoe kan er vrede zijn of ontstaan in deze situatie?

Kaart 4: Geduld
Hoe kan ik mijn geduld bewaren in deze situatie?

Kaart 5: Vriendelijkheid
Wat helpt mij vriendelijk te zijn in deze situatie, niet te reageren uit wrok of woede?

Kaart 6: Goedheid
Hoe kan ik het goede doen in deze situatie?

Kaart 7: Geloof of trouw
Hoe kan ik trouw blijven aan wat ik belangrijk vind in deze situatie?


Kaart 8: Zachtmoedigheid
Wat is een zachtmoedige houding in deze situatie?

Kaart 9: Zelfbeheersing
Wat helpt mij om mijzelf te beheersen: om niet in zelfverwijt of –medelijden te verzinken, of om niet te doen waar ik later spijt van heb?

© Berthe van Soest 2010
foto is niet van mijzelf
Bloesem

Kleurtjes

Op de iPad van mijn moeder zag ik dat mijn website daar heel slordig op staat. Zwarte letters die wit moeten zijn, verkeerde lettertypes, grote en kleine letters door elkaar. Pagina voor pagina kruip ik door mijn website om hem aan te passen. Echt een werkje voor met een gebroken enkel.

Dit is de pagina met tarotleggingen over Franciscus en Clara. Kleurtjes. Kleurtjes.