March 30th, 2012

Paasei

Helpen dragen

Hieronder zie je detail van het San Daminokruis met een tarotkaart erop. Dit kruis is belangrijk geweest in het leven van Franciscus.

Aan de rechterkant van dit kruis staan drie figuren. De middelste daarvan is Maria van Klepas, de vrouw met de zwarte doek.
We trokken, tijdens een veertigdagencursus over Franciscus, een tarotkaart die ons lijden uitdrukte. Daarna legden we die kaart op dat op een plek of  op een figuur van dat kruis, die helpen kon dat lijden te verlichten.

Bovenop Maria van Klopas heeft iemand tien van staven neergelegd. Op die kaart is een man zwaar aan het tillen. Degene die de kaart getrokken had zag dit als een beeld van zwaar tillen aan andermans pijn. Moeten toekijken als iemand van wie je houdt lijdt, is moeilijk. Maria van Klopas was bij een klein groepje vrouwen dat bij Jezus hoorde en van een afstandje toekeek toen hij gekruisigd werd. Maria van Klopas weet hoe het is om machteloos toe te kijken bij de pijn van iemand anders.

Iemand anders trok de kaart twee van staven. Op die kaart staat een man met een wereldbol in zijn hand. Eén stok staat voor hem en een andere achter hem. De twee is een cijfer dat dualiteit en soms ook strijd uitdrukt. Dat is waar zij onder lijdt, dat de wereld verdeeld is en wijzelf daarbij.

Zij legde haar haar kaart bovenin het kruis, in een rond medaillon, op de plaats waar Christus de hemel instapt. In de hemel zijn we één, dat troost, en het biedt hoop dat dit op aarde ook zal gebeuren.
Paasei

San Damiano kruis

In La Verna Amsterdam, de vrijdag voor Palmzondag tijdens de cursus Franciscus in de veertigdagentijd met tarot. Het beroemde kruis van Franciscus, het San Damianokruis, ligt op de tafel. Straks leggen de cursisten daar hun getrokken kaarten op. Ze trekken de kaart met de vraag: "Wat is mijn lijden?" Er zijn in de traditie verschillende soorten afbeeldingen van de gekruisigde Christus. Op dit kruis is wel lijden te zien, maar het is al voorbij. Je ziet Christus naar de hemel gaan, bovenin. Het is een beeld van troost.