March 16th, 2012

Clara met monstrans

De valk boven de grot

Het begin van de derde les in de cursus Franciscus in de veertigdagentijd. Terugkijken op de kaarten die gedurende de afgelopen twee weken thuis getrokken zijn. Toen Franciscus lange tijd vastte op de berg La Verna hield een valk hem gezelschap. De valk wekte hem wanneer het om 12 uur 's nachts tijd was om te bidden. Deelnemers maken een stapeltje van de kaarten die ze getrokken hebben en trekken er één uit met de vraag: "Waar wil de valk mij voor wakker maken?" Ze trekken een kaart die ze al eerder getrokken hebben, die extra aandacht nodig heeft.

     
Clara met monstrans

De wegen van Franciscus

Franciscus volgde Christus op zijn wegen. Op de tafel maken deelnemers een landkaart van plaatsen waar Franciscus kwam en wegen die deze plaatsen verbinden. Als de landkaart klaar is pakt elke deelnemer ergens van de wegen een tarotkaart met de vraag: "Hoe volg ik Christus na?" Over al die wegen en plaatsen zijn verhalen uit het leven van Franciscus. We brachten de getrokken kaarten daarom ook in verband met de betekenis van die plek voor Franciscus. 


Deelneemster duidt de kaart die ze getrokken heeft
Clara met monstrans

Zendingsdiacones

Greet Verhoeven, zendingsdiacones in Amerongen poseert voor haar portret bij de opening van de de tentoonstelling Vrouwen voor het voetlicht in het Catharijneconvent.