January 30th, 2012

Wek mijn zachtheid weer - tarotlegging

Een tarotlegging voor voor de cursisten van “De Gele Weg”, die cursus hadden op 30 januari, vlak voor de feesten van Imbolc en Marialichtmis op 1 en 2 februari. De tarotlegging is gemaakt bij een lied van Huub Oosterhuis (vader van).

     

Dit lied is een gebed om te kunnen zien met de ogen van een kind: zich verwonderend, vertrouwend en open. Na Maria Lichtmis wordt het snel langer licht buiten. Het langere licht is de voorbode van de lente en nieuwe groei. Het gebed verwijst naar dit toenemende licht.

Het lied is ook te verbinden met het verhaal over Simeon en Anna uit Lucas 2: 22 – 39 dat bij Maria Lichtmis hoort. Zij zijn oud en wachten als hun leven lang op de beloofde Messias. Op een dag wordt Jezus naar hen toegebracht. Zij herkennen in dit kind het licht van de wereld.

Wek mijn zachtheid weer.
Geef mij terug de ogen van een kind.
Dat ik zie wat is.
En mij toevertrouw.
En het licht niet haat.

Trek 2 kaarten:

1. Wie/wat wekt mijn zachtheid?

2. Wanneer ik kijk met de ogen van een kind dan zie ik...........................

Indrukwekkend om te kijken met met de ogen van een kind.