October 31st, 2011

bijbellezen

Hervormingsdag

Onze kerk

Geef ons een kerk met vuur,
waar de grondvesten dreunen als het orgel speelt.
Geef ons een kerk waar debatten geestdriftig gevoerd worden.
Een kerk met kinderstemmen en voetjes die drentelen rond het doopvont.
Een kerk met een open preekstoel
en een koster
van wie heel veel mag.
Geef ons een kerk met stenen,
die onze gebeden dragen.
Een kerk met collectezakken,
hele grote, voor mensen dichtbij en ver weg.
Geef ons een kerk met kopjes koffie,
voor lief en leed, en voor gezelligheid.
Geef ons Christus,
een kelk en een schaal.
zomaar onder ons.

Berthe van Soest