October 19th, 2011

Sukkah

Risico's - Esther

Elke dag van het Loofhuttenfeest nodig ik zeven bijbelse voormoeders uit en vraag één van hen om een onderwijzing.

Vanavond vraag is Esther om een onderwijzing.

       

Ik trek de Dwaas als onderwijzing van Esther. De Dwaas stapt op een afgrond af. Hij neemt een risico. Net als Esther. Esther was een joodse koningin die getrouwd was met een niet-joodse koning. Hij wist niets over afkomst. Toen de Joden werden bedreigd redde ze haar volk door aan de koning te vertellen dat ze Joods was. Dit deed ze met gevaar voor eigen leven.

Dit is de onderwijzing van Esther: “Als het echt nodig is, waag het dan een risico te nemen.”

Bij iedere bijbelse voormoeder hoort een levensgebied van de levensboom. Bij Esther hoort Malkuth. Dit is onze materiële wereld.