September 23rd, 2011

laarzen

Rug aan rug

Een mooiere twee-van-zwaarden-kaart dan deze ken ik niet. Twee mannen staan rug aan rug, met hun zwaard pittig omhoog gericht. Ze zien alles van twee kanten komen.

Ik trok de kaart bij de vraag: Wat voedt mij deze herfst?

       
Zo te zien komt wat mij voedt op mij af. Ik ga er op in of ik stel een grens. En het komt van verschillende kanten. Leuk.

Tarotkaart uit: Fantastic Menagerie Tarot

Vraag uit: Herfst, dag voor dag met tarot
Ideas

Koning van Bekers omgekeerd

Ik doe mee aan project van Tarottown waarin paren van tarotkaarten worden geïnterpreteerd. Eén kaart van het paar is 'omgekeerd' (met de kop naar beneden). Sommige tarotlezers gebruiken 'omgekeerde kaarten' in tarotleggingen. Dan is de betekenis van de kaart minder sterk, is obstakel is, of komen de schaduwkanten van de kaart naar voren komen. Ik kreeg de koning van bekers als omgekeerde kaart van de mensen van Tarottown. Mijn taak is om alle andere kaarten er één voor één naast te leggen en een betekenis op te schrijven van ieder paar. Een heel werk, maar heel leuk. De koning van bekers werd er, gek genoeg, vooral raadselachtiger van.