April 18th, 2011

Wind en regen

Ontzaglijke scheuren en spleten

Een vraag voor een tarotkaart, geïnspireerd door het leven van Franciscus.

Twee jaar voor zijn dood gaat Franciscus naar de berg La Verna waar hij zich eenzaam terugtrekt. Een paar dagen nadat hij afscheid heeft genomen van de broeders die met hem mee zijn gegaan, zit hij naast zijn cel.
“Enkele dagen later zat Franciscus naast zijn cel en aanschouwde aandachtig de natuur van de berg, zich sterk verwonderend over de enorme scheuren en spleten die in de massale rotspartijen zaten. Daarom begon hij te bidden, en toen werd hem door God onthuld dat die ontzaglijke scheuren door een wonder waren ontstaan bij het sterven van Christus, toen –naar de woorden van de Evangelist [Mt 27,51] – de rotsen uit elkaar spleten. En juist op de Vernaberg wilde God dat zichtbaar maken dat op die berg het lijden van Jezus Christus moest worden herleefd, in Franciscus’ ziel door middel van liefde en meelijden, en in zijn lichaam door middel van de wondtekenen.”

Mijn vraag voor een kaart is: Wat is de enorme scheur en spleet in mijn leven?

Ach, ik trek een ridder, een ridder zoals Franciscus wil worden in het begin van zijn leven, een ridder met roem, faam en aanzien en in een mooi pak. Het thema van de tarotkaart is overwinning en victorie. In de droom van de ridder vergiste Franciscus zich. Een echte ridder worden, roem behalen, bleek zijn weg niet te zijn. De mijne ook niet. Voor mij is dat een scheur. Of dit een scheur voor Franciscus was? Ik denk het wel. Het was een radicale verandering en hield een breuk met zijn vader in.

Fragment uit: Beschouwingen over de kruiswonden. In: De Fioretti. Verhalen over Sint Franciscus, Gottmer, 2006 (1999), p.178.