April 17th, 2011

Paasei

Dochters - Matteüs 26:6-7

Jouw dochters

Gezegend ben Jij
om je dochter Maria van Magdala,
die je voorbereidde op het graf,
kostbare olie over jou uitgoot,
en je troostte.

Gezegend ben Jij om al jouw dochters
die voeden, troosten, sussen, kusjes geven,
waken, met vader naar het ziekenhuis gaan,
de buurvrouw soep brengen, en tranen afvegen.

Gezegend ben Jij om Maria van Magdala,
om al jouw dochters.

Berthe van Soest


Liturgiegids veertigdagentijd 2011 Kerk in Actie
hart

Lijdensaltaartje

Een mini altaartje voor de lijdenstijd op mijn werkkamer waar ik tarotles geef.  

        

Op de voorgrond een boek met harten. Vroeger werden ze het ‘Heilig Hart van Maria’ genoemd. Als Jezus nog een baby is voorspelt een oude priester aan Maria dat zij doorstoken zal worden als door een zwaard. Dat is om wat haar zoon zal doen en om wat hem zal overkomen. Daarom zijn er vaak zwaarden gestoken in deze harten.

De heilige harten zijn moederharten die lijden onder het verdriet van hun kinderen. En omdat Maria in de hemel is strekt haar lijden zich uit tot de pijn van alle mensenkinderen. Het verdriet van Maria op de heilige harten is eeuwig. Het wordt omkranst door goud of wordt vastgehouden door rozen.

Op de achtergrond staat een tarotkaart met een doorstoken hart. Sober rood en grijs. Net als het heilig hart van Maria is het thema van de tarotkaart lijden: pijn en verdriet. Toch is er een verschil. Uit de grijze wolken op de kaart stroomt regen. Dat maakt de kaart anders dan de heilige harten van Maria. Regen wast schoon, lucht op, brengt vruchtbaarheid,einde aan verdriet. Op dit altaartje brengen de heilige harten van Maria ons diepe verdriet in beeld en de tarotkaart de weg naar Pasen.
Groei

Clara krijgt een palmtak op Palmzondag

In de nacht die volgt op Palmzondag vlucht de achttienjarige Clara naar Franciscus en zijn broeders in Portiuncula, om de arme Christus na te volgen. Op de morgen van Palmzondag gaat Clara naar de mis.

“Toen die zondag aanbrak, ging het meisje met de andere mensen de kerk binnen, in feestelijke pracht stralend te midden van de vrouwen. Daar geschiedde een betekenisvol voorteken. Terwijl de andere gelovigen hun palmtakken gingen halen, bleef Clara met schroom stil op haar plaats zitten. De bisschop daalde van de trappen af, ging naar haar toe en gaf haar de palmtak. De volgende nacht maakte zij zich op bevel van Franciscus gereed om in betrouwbaar gezelschap de vlucht te ondernemen, waarnaar zij had uitgezien.”

Om een kaart bij te trekken: Een aanmoediging die ik krijg voor de weg die ik ga.

Op de kaart die ik trek staat een vrouw met een blindoek om, die niet kijkt niet naar de weg die ze gaan zal. Een bange leeuw ligt aan haar voeten. Een mooie aanmoediging heb ik gekregen. Ik moet gaan, al ben ik bang, geblinddoekt en weet ik niet waar ik ga.

Fragment uit: Thomas van Celano, Levensbeschrijving van de heilige Maagd Clara. In: Angela Holleboom, Peter van Leeuwen, Sigismund Verheij. Clara van Assisi. Geschriften, leven, documenten. Gottmer, 1996, tweede bijgewerkte druk (1984), p.193-194.