April 12th, 2011

De broeders en kwetsende woorden

In de veertigdagentijd vragen geïnspireerd over het leven van Franciscus van Assisi om een kaart bij te trekken.

"Er bestond een oude gewoonte, waaraan de broeders zich op bewonderenswaardige wijze hielden. Wanneer een van hen een ander met zijn woorden gekwetst had, wierp hij zich terstond languit op de grond en overdekte de voeten van de beledigde, ook al verzette deze zich, met liefkozingen en kussen."

Wat doe ik meestal wanneer mijn kwetsende woorden hard aangekomen zijn?

Een geschrokken schildknaap staat eenzaam en op een toren, zwaard in de hand, half beschermd door een stenen schild. De kaart is uit de Tarot of Prague. Ik weet niet helemaal raad met de situatie. Ik zoek toenadering, maar ben bang voor wat er terugkomt en verdedig mijzelf. Wel aandoenlijk.

Herinneringen aan broeder Franciscus, no.41