April 1st, 2011

bijbellezen

De letter shin - cursus psalm 119 en de tarot

De een na laatste strofe van Psalm 119 begint met de hebreeuwse letter Shin. Die strofe en letter stond vandaag centraal in de laastste les van de derde cursus over Psalm 119 en de tarot die ik gaf in La Verna, franciscaans spiritueel centrum in Amsterdam.

De betekenis van de letter, verandering, is uit te leggen met een kooltje. 

Uit de onderkant van de letter Shin lijken drie vlammen omhoog te komen. Dat zijn de 'hoofden'. De drie hoofden van de letter vertegenwoordigen ieder een ander stadium in een veranderingsproces. Het zijn de drie stadia in het branden van een kooltje.

                 


Het zwarte kooltje symboliseert het eerste stadium in dit proces. Dit stadium is datgene wat nooit verandert. Het is de tijdloze en onveranderlijke essentie van God waarvan alle verandering afhankelijk is.

Het kooltje dat smeult symboliseert het tweede stadium van de verandering. Binnenin het smeulende kooltje is een vlam. Wanneer je het kooltje aan zou blazen zou de vlam eruit komen. niet. Daarom staat het smeulende kooltje voor de verborgen kracht van de verandering, de mogelijkheid van verandering.

De vlam die uit het kooltje tevoorschijn komt wanneer het aangeblazen is, is het derde stadium. Een vlam staat nooit stil en is altijd in beweging. De vlam representeert de aanwezigheid van God in de wereld als beweging en verandering.

Overigens zit in deze stadia een paradox, een onoplosbare spanning. Wat onveranderlijk is kan niet veranderen en in deze gedachtegang verandert het onveranderlijke wel. 

We hebben deze laatste keer een kooltje gebrand, met wierook erop. Onderwerp voor deze laatste keer was het 'nieuwe' dat op ons af komt, waar verandering voor nodig is om dat te ontvangen. De geur van sandelhout gaf ons rust en bracht ons bij ons zelf. Storax gaf ons het zoete. Dat maakte ons open voor verandering. 

Foto: Jonaske de Ruiter