March 26th, 2011

Het gouden kruis uit de mond van Franciscus

Iedere dag een vraag voor een tarotkaart geïnspireerd door Franciscus, gedurende de vastentijd. Vandaag over een visioen van een priester. 

"In die tijd gebeurde het ook dat een priester uit de stad Assisi genaamd, een achtenswaardig man met de onbevangen eenvoud van een duig, een droomgezicht kreeg. Daarin zag hij hoe heel de streek in de macht was van een geweldig grote draak. En afgaande op diens afschuwelijke en huiveringwekkende gestalte scheen de vernietiging van meer gebieden van de wereld dreigend nabij. Toen zag de priester uit de mond van Franciscus een stralend gouden kruis te voorschijn komen; de top ervan reikte tot de hemel en de zich naar beide kanten uitstrekkend dwarsbalken schenen de uiteinden van de wereld te raken. De stralende aanblik van dat kruis bleek voldoende om die afschuwelijke, monsterachtige draak onmiddellijk op de vlucht te doen slaan en in het niet te doen verdwijnen."

Vraag voor de kaart: Waardoor slaan de draken in mijn leven op de vlucht?

Een gouden kruis en een gouden Magiër. De kaart komt uit de Tarot of Prague.  De Magiër onderneemt van alles, hij is actief en extravert. Zoals het gouden kruis van Franciscus de uiteinden van de wereld lijken te bedekken, zo doen mijn activiteiten dat ook. Ze hemen veel in beslag. Dan is er geen plaats voor de draken, mijn angsten. Er is een achterkant is aan al dat actieve gedoe, want ik mis rust, maar dat heb ik liever dan de draken.

Fragment uit: Bonaventura, Kleine levensbeschrijving van Franciscus, no. 8.