March 22nd, 2011

Verpotten

Franciscus preekt tot de vogels

In deze veertigdagentijd iedere dag een vraag en met een tarotkaart geïnspireerd door het leven van Franciscus van Assisi. Franciscus hield van vogels en ze luisterden naar hem. Eens preekte hij tot de vogels:

"Franciscus preek luidde in hoofdzaak: ‘Vogels, mijn zusters, jullie zijn veel verschuldigd aan God, jullie Schepper, en dienen Hem altijd en overal te prijzen. Hij heeft jullie immers de vrijheid gegeven om overal heen te vliegen. Hij heeft jullie voorzien van een dubbel en driedubbel verenkleed, en ook heeft hij jullie soort bewaard in de ark van Noach, om te voorkomen dat jullie van de aardbodem zouden verdwijnen. Jullie zijn Hem tevens dank verschuldigd voor het element van de lucht, dat hij voor jullie bestemd heeft. Bovendien is het zo dat jullie niet zaaien en maaien [Mt 6,26], maar dat God jullie voedt en jullie rivieren en bronnen geeft om uit te drinken, bergen en dalen om bij te schuilen en hoge bomen om in te nestelen. En omdat jullie niet kunnen spinnen en naaien, zorgt God voor jullie kleed en voor dat van jullie kinderen."

Om een kaart bij te trekken: Waar kan ik zelf niet voor zorgen en zorgt God voor? 

God zorgt voor het leven zelf. En dat stemt mij dankbaar. De kaart die ik trok is Koningin van Pentakels uit de Tarot of Prague. Ze heeft het leven in haar handen en aan haar voeten.


Fragment uit: De Fioretti, verhalen over Sint-Franciscus, no. XVI, Gottmer 2006 (1999).