March 11th, 2011

Ideas

Franciscus en de onuitstaanbare ridder

Een vraag voor bezinning in de veertigdagentijd, geïnspireerd door het leven van Franciscus van Assisi. Francisus heeft in zijn jeugd een tijd in de gevangenis gezeten als krijgsgevangene. Hij had meegedaan aan een burgeroorlog in Assisi waarin burgers in opstand kwamen tegen de adel. Hij zat gevangen met aardige en minder aardige mensen. Daar gaat het fragment over. De vraag die erbij hoort is: Wat helpt mij in de omgang met onuitstaanbare mensen mensen?

“Onder de gevangenen bevond zich ook een onuitstaanbare ridder. Alle anderen stelden voor hem links te laten liggen, alleen Franciscus wilde nog met hem omgaan. Hij verdroeg geduldig de onverdraaglijke man en haalde de anderen over om zich met hem te verzoenen.” 
               
Ik trek pentakels acht als een antwoord op de vraag wat mij hulp biedt bij het omgaan met onuitstaanbare mensen. In de tarot van Prague staat op die kaart een smeedijzeren hek, vol met ambachtslieden die ieder een ander beroep uitoefenen. Ik moet alle verschillende skills die ik heb benutten in de omgang met onuitstaanbare mensen, van het bakken van zoete broodjes tot het hanteren van de zeis.

Gedenkschrift van Franciscus’ daden en deugden 4.