March 10th, 2011

Groei

Franciscus neemt een besluit

Iedere dag in deze veertigdagentijd een fragment met een vraag over het leven van Franciscus. Vandaag gaat het over Franciscus als jonge man. Hij werkte bij zijn vader in de zaak en nam op een dag een besluit om een arme nooit een aalmoes te weigeren.De vraag bij het fragment is: Wat heb ik besloten nooit te weigeren als het mij gevraagd wordt.

"Eens was hij (Franciscus) in het magazijn waar hij gewoonlijk laken verkocht druk met zijn zaken bezig, toen er een arme verscheen die er in de naam van de Heer op aandrong hem een aalmoes te geven. Omdat genoemde Franciscus alleen maar aan winst maken dacht en voor niets anders oog had dan voor bovengenoemde handel, scheepte hij de arme af en weigerde hij hem die aalmoes zonder meer. Maar toen de arme schoorvoetend heenging, begon hij onder invloed van Gods zorgende genade, zich verwijten te maken om zijn onbehouwenheid en zei bij zichzelf: 'Wanneer die arme je zoiets gevraagd had in naam van een aanzienlijke graaf of baron zou je zeker aan zijn verzoek hebben voldaan. Hoeveel te meer had je dat dan moeten doen nu hij het je vroeg in naam van de Koning der koningen, en de Heer van allen! En in zijn hart kwam hij tot het vast besluit nooit meer iemand iets te weigeren wanneer het hem gevraagd werd in naam van een zo machtig Heer. Hij riep genoemde arme terug en gaf hem een ruime aalmoes."

Ik trek de Gehangene uit de Tarot of Prague als antwoord op de vraag wat ik nooit zal weigeren als het mij gevraagd wordt. Het is een engel op het plafond van de Strahof Bibliotheek in Praag.
   
Ooit, heel lang geleden, heb ik besloten hulp te bieden aan mensen die vast zitten, die ‘hangen’. De kaart die ik getrokken heb is er één met een glimlach. De takken waaraan de man hangt zijn groen en vruchtbaar. Niet altijd is een aalmoes goed.

Heiligenleven: Het begin van de orde der mindere broeders, no.4