March 2nd, 2011

In het donker en in het licht

Kaka kaarten

De Toren en de Duivel, twee van de tien kaarten uit de tarot die niet leuk zijn om te trekken. De tien Kaka kaart uitgelegd op de eerste bijeenkomst van de cursus kennismaken met tarot. Vooral ook: dat je er niet van hoeft te schrikken.

                
Groei

Maria Lichtmis met het Landelijk Protestants Vrouwen Platform

Vrouwen van het Landelijk Protestants Vrouwen Platform praten over 'winterevaringen', ervaringen van pijn en moeite. De winterervaringen liggen als zaadjes in potjes te wachten tot ze gaan ontluiken in de lente. 

    
          
Op hun landelijke impulsdag stond de viering van Maria Lichtmis centraal, gemaakt door de werkgroep van het Feest van Aarde en Hemel. Dit is een project van de Protestantse Kerk om te experimenteren met aandacht voor de loop van de seizoenen in vieringen. Henny de Jong hield een lezing over het project en samen deden we de viering, verspreid over de hele dag. Praten over 'winterervaringen' is er een onderdeel van. De viering van Maria Lichtmis gaat over de oude Simeon en Anna die in de winter van hun leven Jezus, die als baby de tempel in gedragen wordt, herkennen als de messias waarop zij al zo lang wachten. Een viering over het begin van de lente, midden in de winter. 

De potjes met winterervaringen worden klaargezet voor het slotgedeelte: het binnenzingen van de lente, een verwijzing naar de binnenkomst van de messias.