January 31st, 2011

De dauw van de heilige Brigid

Op de avond van 31 januari, de dag voor het feest van Brigid, legden vrouwen in Ierland een lap stof op een struik of een heg en lieten die de hele nacht liggen. Dit is de Brat Bríde. De lap symboliseerde de mantel van Brigid, heilige en Keltische godin, die genezing en bescherming bracht. Maak je eigen Brat Bríde, en leg net als de Ierse vrouwen een lap buiten in de nacht van 31 januari. De tarotlegging helpt om je af te stemmen op Brigid en de hulp die zij biedt. Met een gebed wijd je de Brat Bríde in.

        

Rond de tijd van het feest van Brigid zijn onze reserves op en verlangen we naar de zon. Het feest van Brigid markeert de drempel naar de lente. Brigid werd geboren bij zonsopgang, toen haar moeder over de drempel van haar huis naar buiten stapte. Meteen na de geboorte van Brigid schoot een pilaar van vuur op uit haar hoofd en verbond haar met de hemel. Het vuur dat Brigid met de hemel verbindt is de toenemende kracht van de zon die de zaden in de aarde verwarmt, en nieuwe energie en heling brengt.

De dauw die in de nacht van 31 januari valt, is de dauw van Brigid, die genezend is voor lichaam en ziel. De doek werd het hele jaar door bewaard op een speciale plaats en kwam tevoorschijn wanneer iemand ziek werd, als een tastbaar gebed om genezing.


Tarotlegging voordat je doek buiten legt

Kaart 1: Wat is mijn wens waarmee ik mijn lap buiten leg?
Kaart 2: In welke situatie waar ik mij vaak in bevind, is het heilzaam om ik Brigid aan te roepen voor hulp?
Kaart 3: Hoe biedt de genezende dauw van Brigid mij hulp, gedurende het jaar?

Woorden om je Brat Bríde te wijden

Wijd de doek in met de woorden:
Ik wijd mijn Bat Bríde aan........(noem de wens van kaart 1 uit de tarotlegging).
Ik roep Brigid aan om hulp wanneer........ (de situatie van kaart 2).
De genezende dauw van Brigid biedt mij hulp door.......(kaart 3).

Brigid van Kildare,
Spreid je mantel over mij uit,
bescherm mij op alle wegen die ik ga,
en breng mij genezing.


© Berthe van Soest 2011
Bal

Nieuwe kleren van de keizer - Inner Child Kaarten

Vanavond ging de les over De nieuwe kleren van de keizer, een kaart uit de Inner Child Kaarten, een tarot geïnspireerd door sprookjes. De kaart representeert de Keizer uit de klassieke tarot. In de klassieke tarot zit de keizer op een troon, in de Inner Child Kaarte is het een machteloze dwaas. De afbeelding is gebaseerd op het sprookje over de nieuwe kleren van de keizer. In dit sprookje is de keizer bang niet goed genoeg te zijn voor zijn taak. "Alleen mensen die hun taak goed vervullen kunnen de stof zien die wij weven", hadden de wevers tegen de keizer gezegd. De keizer ziet geen stof, maar zegt dit niet tegen de wevers. Hij is bang geen goede keizer te zijn. Een heel menselijke keizer is dit. Dat denk ik ook vaak: “Ik ben niet goed genoeg.” Zijn lakeien denken dat ook, want ze praten allemaal met hem mee. Of ze zijn bang voor hun hachie en spreken de keizer daarom niet tegen.

Het wijzende kind linksonder op de kaart ontmaskert de keizer en zegt dat hij bloot is. Het is niet voor niets een kind dat dit durft. De gedachte hierachter is dat een kind zuiver en onschuldig is. Een kind hoeft geen pretenties op te houden of met machtspelletjes mee te doen. Dit is natuurlijk niet de werkelijkheid; het is een een romantisch beeld van een kind. Het kind vertegenwoordigt zuiverheid en eerlijkheid. Dit zuivere kind laat belangrijke wensen van ons zien. Het is de wens om niet vatbaar te zijn voor gedachten die ons neerhalen. Het is ook de wens integer te zijn, niet te hoeven verleiden en manipuleren, niet mee te hoeven spelen met machtspelletjes om maar te overleven op het werk, in familie of gezin. Het gaat nog verder dan dat. Het wijzende kind laat het verlangen zien om die machtspelletjes te ontmaskeren, ze te laten stoppen. Tegelijkertijd confronteert het kind ons met de onmacht, dat we dit niet kunnen stoppen. Een confronterende kaart.