January 7th, 2011

Jane Austen zwart wit

Rimpels en grijze haren

Jong zijn is een ideaal. Het leven ligt voor je open. Maar voor St.Raymond begon er nog een heel leven toen hij zevenenveertig was. St. Raymond van Peñafort (1175-1275) leefde in een tijd dat de gemiddelde leeftijd schommelde rond de 35. Toen hij Dominicaan werd op zijn zevenenveertigste, zal hij gedacht hebben dat zijn leven zo goed als ten einde was. Hij zal niet verwacht hebben dat hij aartsbisschop van Taragona zou worden op zijn zestigste en dat hij op zijn drieënzestigste de orde van de Dominicanen zou leiden. Toen hij met pensioen ging op zijn vijfenzestigste, had hij nog vierendertig jaren te leven. Hij stierf toen hij honderd was.

         

Hoe ga ik om met mijn rimpels en grijze haren?

Een glimlach verscheen op mijn gezicht toen Munten 2 uit de Tarot of Jane Austen op tafel kwam. 

 
 
Als je deze kaart trekt moet je vaak zoeken naar een nieuwe balans, omdat de situatie veranderd is. Ik ben me nog niet zo lang van mijn rimpels bewust. Marianne Dashwood, uit het boek Sense and Sensibility, komt er achter dat John Willoughby, waar zij een relatie mee had, kiest voor een rijke vrouw, in plaats van haarzelf. Dat is pijnlijk. Zo is het ook pijnlijk te beseffen ouder te worden. St. Raymond is een troost.

Literatuur: Woodene Koenig-Bricker, 365 Saints, Harper Collins, 1995.