November 1st, 2010

Clara met monstrans

Clara van Assisi als knuffel

Dit popje is Clara van Assisi. Het is van een Amerikaanse katholieke homeschoolingmoeder, die de heiligen een plaats wil geven in haar familiewereld. Kinderen kunnen het popje zelf borduren.

         

Ik kwam het popje tegen op internet, toen ik een cursus over Clara van Assisi aan het maken was voor in de Adventstijd. Ik vond het niks. Clara, haar hele leven in strijd met pausen om arm te mogen zijn, een knuffeltje! Daar is ze toch veel te weerbarstig voor? Er doen verschillende beelden van Clara de ronde.

Toen Clara heilig werd verklaard, vlak na haar dood in 1255, had de paus een identificatie model nodig voor vrouwelijke religieuzen. Clara werd verbeeld als neutrale slotzuster, die leefde in de beslotenheid van het klooster, biddend, boetend en vastend. Clara was ‘een vaas van nederigheid, een kluis van kuisheid, een vuur van liefde’. Haar activisme werd weggelaten. Die activistische kant, Clara’s strijd om arm te mogen zijn als religieuze, werd in de loop der eeuwen gebruikt door Clarissen die hun orde terug wilde brengen naar de oorsprong van evangelische armoede. Feministen benadrukten in de negentiger jaren de eigenheid van Clara, haar eigen weg en onafhankelijkheid.

Al naar gelang de behoefte, krijgt Clara de kleur die nodig is. Het zoete popje lijkt op het eerste gezicht tegen de kant van Clara als gehoorzame slotzuster aan te liggen. Maar hoe langer ik met Clara en dit popje bezig was, hoe meer ik het ging waarderen. Het popje is multi purpose. Als je een grote strijd aan het strijden bent, kan het popje je eraan herinneren dat Clara ook een strijd streed en geeft het popje met het zachte doekje, troost. En als je nederig en gehoorzaam moet zijn, wat soms ook nodig is, dan kan het popje je eraan herinneren dat Clara dat ook was als slotzuster.
Clara met monstrans

Litanie van heiligen

Vandaag was het Hoogfeest van Allerheiligen. Eric van den Berg nodigde twitteraars uit om te tweeten naar hun favoriete heilige in de vorm van een gebed, aangevuld met de hashtag#heilig. Ans Pieper zette ze aan elkaar. Zo ontstond een litanie.

H. Vitus, patroon van de acteurs en toneelspelers, bescherm hen die hun broodwinning in gevaar zien komen door dit kabinet #heilig
Heilige Franciscus, bid voor ons, dat wij de schepping liefhebben, van de kleinste worm tot de hoogste rots. #heilig
H. Dodo van Haskeren, bid voor ons, voor de kerken in Heerenveen. #heilig http
H. Clara van Assisi, bid voor ons, dat wij onze geest in de spiegel van de eeuwigheid plaatsen. #heilig
H. Don Bosco, bid voor ons en alle deelnemers aan de aankomende KJD #heilig
Heilige Clara bid voor mij, dat ik vaker gezellig beneden televisie kijk. #heilig
Heilige Clemens Maria Hofbauer, bid voor ons #heilig
Heilige Drie Koningen bid voor ons. Dat we blijven zoeken..... en vinden #heilig
Meister Eckhart, maak ons leeg en open ons #heilig
Heilige MaryKillop bid voor ons, opdat we wijs handelen in conflicten. #heilig
Heilige St.Clara, bid voor ons, dat bitterheid en duisternis ons niet insluiten. #heilig
H. Isidorus van Sevilla, bid voor ons #heilig
H.Nicolaas, bid voor ons. #heilig
H. Bernadete, bidt voor ons. #heilig
Heilige Brigid van Kildare, bid voor mijn cursisten van vanavond. Bescherm ze en behoed ze onder je mantel. #heilig
Ik wil trouwens ook nog bidden voor sportverslaggevers die elke dag kritiekloos cliché's aanhoren. Maar wie roep ik daarvoor aan? #heilig
Heilige Elisabeth, bid voor een oud meisje dat je naam draagt. #heilig. En trouwens ook voor onze kat die het zo goed bedoelt.
H. Catharina van Siena, bid voor het welslagen van een bijzonder project #heilig
Heilige Sint Victor bid voor ons#heilig
Heilige Isidorus, bid voor ons #heilig #Allerheiligen(de beschermheilige v/h internet)
Heilige Ronald van Kirkwall bid voor ons #heiligen#heilig
Lieve Opa's & Oma, groot voorbeeld en voor altijd deel van mijn leven, bid voor ons. #heilig
H. Maria, bid voor ons! #heilig
H. Antonius bid voor ons! #heilig
Heilig Bruurke van Megen, bid voor ons. #heilig
Heilige Teresa van Avila, bid voor ons, dat de Kerk trouw mag zijn aan haar principes, zoals in het evangelie verwoord.#heilig
Heilige Clemens Maria Hofbauer, bid voor ons#heilig
H.Stefanus, bid voor ons #Heilig
H. Pater Damiaan bid voor ons. #heilig
H. Johannes Maria Vianney, bid voor ons.#heilig
Heilige Antonius bid voor ons dat wij op aarde God mogen dienen zoals gij om Hem eens met u in de hemel te verheerlijken#heilig
Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons opdat wij de beloften van Christus waardig worden#Allerheiligen #heilig
H. Willibrordus bid voor ons. #heilig
H. apostel Thomas, bid voor ons, dat ons ongeloof mag verminderen. #heilig
Zalige Titus Brandsma, bid voor ons. #heilig
H. Maria Magdalena, bid voor ons in deze koude tijden. #heilig
H. Johannes, bid voor ons. #heilig
H. Franciscus van Assisi, bidt voor ons #heilig
H. Jacobus, bid voor ons. #heilig
H. Ignatius van Loyola, bid voor ons. #heilig
H. Petrus Canisius, bid voor ons! #heilig
H. Agatha, bid voor ons. #heilig
H. Joseph van Nazareth, bid voor ons. #heilig
H. Franciscus van Sales, bid voor ons. #heilig