August 16th, 2010

hart

Feestdag van St. Stefanus 1 van Hongarije (975-1038)

St. Stefanus I werd tot keizer gekroond in 1000. In die tijd deden onheilsprofetieën de ronde waarin voorspeld werd dat de wereld ten onder zou gaan. Net als er nu voorspellingen zijn over het jaar 2012, waarin de Maya kalender afloopt en zoals op deze foto te zien is, over het jaar 2011, met een voorspelling over de terugkomst van Christus.

           

Geen engel of heilige weet of, hoe en wanneer aan deze wereld een einde komt. Maar onheilsprofetieën kunnen wel twijfel zaaien, angst oproepen en een afkeer geven van de wereld waarin we leven. Met de volgende vraag trek ik een tarotkaart: 

Hoe kan ik me op het heden richten en de wereld liefhebben waarin we leven?

          

Mijn tarotkaart met het antwoord komt uit de Da Vinci Enigma Tarot, een spel waarvan de afbeeldingen op de kaarten uit het werk van Leonardo Da Vinci komen. ‘Geven’ is het thema van mijn kaart. Zes van aarde (zes van pentakels) heb ik getrokken. Op de klassieke RWS versie van deze tarotkaart gaat het om een evenwicht tussen geven en ontvangen. Het gebaar van de hand op deze kaart uit de Da Vinci Enigma Tarot kan zowel een ontvangend gebaar zijn als een gevend gebaar.

Met ‘geven’ wordt een economie in gang gezet van uitwisselen, delen en ontvangen. Geven maakt me bewust van onze onderlinge afhankelijkheid. Geven brengt contact teweeg, brengt prettige en minder prettige gevoelens met zich mee. Ik heb zo mijn issues met geven, teveel geven, weggeven. Geven houdt me levend en ademend en enorm bezig met de mensen en de wereld om mij heen. Het richt mij daarmee op het heden. Issues of niet, geven helpt om de wereld lief te hebben, want hoe zouden we op aarde kunnen leven zonder open te staan voor de mensen die we ontmoeten?

Literatuur: Woodeene Koenig-Bricker 365 Saints, HarperCollins 1995