March 3rd, 2010

denneappel

Opstaan en gaan

Uit: Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Jezus zegt tegen een man die die al achtendertig jaar ziek is, dat hij moet opstaan en lopen.

Collapse )

De zieke man staat op, pakt zijn mat op en loopt. Om een kaart bij te trekken: Hoe kan ik opstaan en lopen?

            

Ik trek heer munten (koning van Pentakels), verbeeld door Colonel Brandon uit Sense and Sensibility. Colonel Brandon is klaar om op te staan en aan het werk te gaan, maar zo letterlijk wil ik de kaart niet interpreteren. De koning van pentakels in de tarot (hier Heer munten) beseft de waarde van geld, goed en mensen en hij is degelijk. Kolonel Brandon is dat ook. Zo draagt hij flanellen borstrokken, tot horror van Marianne Dashwood, die desondanks toch met hem zal trouwen. Hoe kan ik opstaan en lopen? Door bij wat ik doe te waarde te beseffen van mijzelf, van de mensen om mij heen, van geld en goederen.