February 26th, 2010

Yom Kippur Katan

Een geschenk van de hemel

Bezinning met tarot in veertigdagentijd

Johannes legt zijn leerlingen uit dat het niet erg is dat Jezus meer mensen doopt dan hij.

Collapse )

Om een kaart bij te trekken: Johannes zegt: "Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt." Wat geeft de hemel mij?

Ik trek de kaart de Dood uit de Jane Austen Tarot. De kaart van de Dood in de tarot betekent allereerst het doormaken van een diepgaande verandering.

             

Toch lees ik deze kaart vandaag anders. Niet vaak wordt op moderne tarotspelen de dood zo plastisch weergegeven. Hier is dat wel zo. Wat de hemel mij schenkt is de dood, in de zin van het leven in de wetenschap dat ik sterfelijk ben, en de noodzaak om daar mee om te gaan.