February 24th, 2010

offline

Een mens van de Geest

Uit Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Nicodemus, een Joodse leider, ontmoet Jezus in het geheim in de nacht. Hij stelt Jezus vragen en Jezus geeft antwoord.

Collapse )

Jezus spreekt over mensen die geboren zijn uit de Geest. Om een kaart bij te trekken: Hoe ben ik een mens van de Geest?

               

De kaart die ik trek is twee van munten (pentakels) uit de tarot van Jane Austen. John Willoughby uit Sense and Sensibility danst met een rijke vrouw in mooie kleren. Hij kijkt verlangend naar Marianne Dashwood, waar zijn hart naar uitgaat, maar hij blijft door dansen. Hij wil zowel financiële veiligheid als een vrouw waar hij van houdt. Het thema van de kaart is het belang van het stellen van prioriteiten.

Hoe ben ik een mens van de geest? Hmmm...dit is een kritische kaart en het advies is down to earth voor deze diep religieuze vraag. Ik heb het druk. Te druk. Ik ben een mens van de geest door prioriteiten te stellen. Het is van belang elk van mijn activiteiten na te gaan, te onderzoeken welk doel ze dienen en te kiezen welke het belangrijkste zijn voor mij.