February 20th, 2010

bijbellezen

Iets goeds

Uit: Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Filippus vertelt Natanaël over Jezus. Jezus komt uit Nazareth. Natanaël is verbaasd dat er uit Nazareth iets goeds vandaan kan komen. Jezus reageert opmerkelijk.

"Collapse )

Als Jezus Natanaël ziet aankomen zegt hij dat een mens zonder bedrog is. Hij ziet iets goeds in Natanaël. Om een kaart bij te trekken: Wat is het goede dat Jezus in mij ziet? (Duid de kaart positief.)

                      

Net als gisteren trek ik een pentakelkaart, acht van pentakels uit de Touchstone Tarot. Dit is een arbeidzame kaart. Achter de figuur hangen de instrumenten die hij nodig heeft voor zijn werk. Naast hem ligt een boek dat hij geraadpleegd heeft. In zijn hand houdt hij het resultaat van zijn werk. Het goede dat Jezus is mij ziet is mijn arbeid, mijn verlangen en mijn pogen om iets moois te maken wat van belang is.