February 15th, 2010

Wind en regen

De Tollenaar

UIt: Bezinning in de veertigdagentijd met tarot

Jezus vertelt een gelijkenis over een Farizeeër en een tollenaar.

Collapse )

De Farizeeër in de gelijkenis dankt God dat hij niet is als andere mensen. De tollenaar belijdt zijn zonde. Om een kaart bij te trekken: Waarin acht ik mijzelf hoger dan andere mensen?

                            

Mijn kaart komt uit de Touchstone Tarot. Het is vijf van zwaarden. Het antwoord op vraag waarin mijzelf hoger acht dan anderen is: ‘Ik houd me staande!’ Daarin acht ik mij hoger dan anderen. Het maakt me aan het lachen. Dat is het relativerende van het trekken van een tarotkaart. Het is natuurlijk helemaal niet zo, dat ik me beter staande hou dan een ander. En bovendien, er zit heel wat woede verborgen achter het gelaat van de staande figuur op de voorgrond.