December 19th, 2009

"Prettig Kerstfeest"

Op kerstkaarten schrijven we meestal “Prettig Kerstfeest,” of “Gelukkig Nieuwjaar”, vaststaande formuleringen. Stel je eens voor dat je een persoonlijke wens op je kaart zou schrijven, wat zou die dan zijn? Blader je adresboek door of laat de namen van de mensen aan wie jij je kerstkaarten schrijft, door je heen gaan. Trek dan een kaart met de vraag: Welke wens wil ik dit jaar op mijn kerstkaarten schrijven?

Ik trek de aas van zwaarden voor de wens die ik op mijn kerstkaarten wil schrijven. De kaart komt uit de Tarot of Prague. De geharnaste hand waarmee het zwaard vastgehouden wordt vind ik niet leuk, maar kroon op het zwaard wel, vooral de druiventrossen die om de kroon heen gehangen zijn. 

De wens die ik mijn kerstkaarten mee wil geven is dat de beslissingen die ieder neemt volgend jaar heilzaam zullen zijn, vrucht zullen dragen en goede wijn zullen voortbrengen. En dat wens ik mijzelf ook toe.