November 29th, 2009

Monstrans

Eerste Advent

Vandaag is het eerste Advent. Het is de dag waarop de eerste van de vier Adventskaarsen aangestoken wordt. Iedere kaars heeft een thema. Bij de eerste kaars hoort hoop. Vraag om een kaart bij te trekken: Mijn hoop.

De kaart die ik trek de de Koning van Pentakels uit de Tarot of Prague. De koning van Pentakels zorgt voor welvaart en veiligheid. Hij is een rots in de branding. Mijn hoop is op voorspoed, betrouwbaarheid en een solide bestuur. 

Bij het aansteken van de eerste adventskaars:
Deze kaars is voor hoop.
Alle dagen dat deze kaars brandt
is zijn licht een bede om hoop:
op licht en vernieuwing,
op een plek om te wonen voor ieder
en brood voor allen.
Amen