October 25th, 2009

bijbellezen

Bijbel10daagse dag 3 Marcus 10:46-52

De vraag van de bijbel10daagse voor vandaag hoort bij het verhaal waarin Jezus Bartimeüs, een blinde bedelaar die langs de weg zit, geneest (Marc. 10:46-52). 

               

"Ze kwamen in Jericho. Toen hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen: ‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ 48 De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: ‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ 49 Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd moed, sta op, hij roept u.’ 50 Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. 51 Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ 52 Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg."


De vraag is: Wat wil ik dat Jezus voor mij doet?

Deze vraag brengt mij in contact met een verbod dat ik mijzelf gesteld blijk te hebben. “Hoezo, wat wil ik dat Jezus iets voor mij doet. Ik moet het toch zelf doen?”     

Dit had ik niet verwacht.

Het is weerstand wat ik hier tegen kom. Als een vraag weerstand oproept, is het belangrijk stil te staan bij de weerstand; belangrijker dan de vraag de te beantwoorden.