October 23rd, 2009

bijbellezen

Bijbel10daagse

Vandaag gaat de bijbel10daagse van het Nederlands Bijbel Genootschap van start. Daar zit een onderdeel in waarbij je bijbelverhalen leest met een vraag over je eigen leven.

Je leest daarbij gedurende 10 dagen elke dag thuis een stukje uit de bijbel. Bij dat bijbelgedeelte hoort een vraag

Bijvoorbeeld: je leest het verhaal over Jona die wegvlucht de zee op en de vraag daarbij luidt: ‘waar wil ik niet toe?’. Of je leest het verhaal over de genezing van een verlamde en de vraag luidt: ‘wat geneest mij’. Na een tijdje heb je over een heel aantal aspecten van je leven nagedacht en er geprobeerd antwoorden bij te zoeken.

Deze bijbelleesmethode hebben we twee jaar geleden in Heerenveen geïntroduceerd tijdens de cursus Alledaagse Spiritualiteit.

Het afgelopen jaar zijn we er mee naar het NBG gestapt en zij zijn er enthousiast over. De bijbelleesmethode wordt nu uitgeprobeerd in de bijbel10daagse (23 oktober- 1 november). De verhalen, de vragen en een korte uitleg zijn te vinden via: bijbelgenootschap.nl/activiteiten/bijbel10daagse/tien-verhalen

De NBG heeft een mooi downloadbaar dagboekje gemaakt waar je je bevindingen in op kunt schrijven: Hier kun je het downloadenJe kunt ook een gratis exemplaar aanvragen 

        

Mocht je het leuk vinden om mee te lezen deze tien dagen, schroom niet om ons daarna te vertellen hoe het ging. We zijn benieuwd naar je ervaringen.

Dag 1  Jona 1 Waar wil ik niet naar toe (vers 1)
Dag 2  Ruth 1:1-19 Van wie zal alleen de dood mij kunnen scheiden? (vers 17)
Dag 3  Marcus 10:46-52 Wat wil ik dat Jezuz voor mij doet? (vers 51) 
Dag 4  Job 2:1-10 Wat maakt dat ik dat ik mij met een potscherf wil krabben (vers 8)
Dag 5  Daniel 6:2-25 Welke engel heeft God naar mij gezonden (vers 23)
Dag 6  Lucas 15:11-24 Waarom kom ik terug? (vers 18)
Dag 7  Lucas 10:38-42 Waar word ik helemaal door in beslag genoemn? (vers 40)
Dag 8  Matteüs 2 Wie moet ik in veiligheid brengen? (vers 14)
Dag 9  Rechters 16:4-21 Wie of wat neemt mij mijn kracht af? (vers 17)
Dag 10: Handelingen 17:16-34 Waaraan kun je zien dat ik uit God voortkom? (vers 28)

Klopt een link niet, dan is dit de pagina waar je de verzen kunt zoeken: biblia.net
bijbellezen

Bijbel10daagse Jona 1, Waar wil ik niet naar toe?

Het eerste verhaal in de bijbel10daagse is over de profeet Jona (Jona 1). God stuurt Jona naar Ninevé. Jona wil dat niet en vlucht.

Eens richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai: 2 ‘Maak je gereed en ga naar Nineve, die grote stad, om haar aan te klagen, want het kwaad dat ze daar doen is ten hemel schreiend.’ 3 En Jona maakte zich gereed, maar vluchtte naar Tarsis, weg van de Heer. Hij ging naar Jafo en vond er een schip met bestemming Tarsis. Hij betaalde de overtocht en ging aan boord om mee te varen naar Tarsis, weg van de Heer. 
 
De vraag bij dit verhaal is: waar wil ik niet naar toe?

Deze vraag is op veel niveaus op te pakken: van niet naar de tandarts willen gaan, tot een eerlijke kijk in mijn innerlijk. Als ik mijn leven langsloop is er veel waar ik niet naar toe wil, en in mijn gedachten kies ik het moeilijkste uit.

Jona vlucht. Hij gaat met een boot naar Tarsis. Mijn vraag aan mijzelf is, of ik zal gaan waar ik niet naar toe wil, of dat ik aan het vluchten ben, net als Jona. Waar vlucht ik dan heen of waar vlucht ik in?

Het mooie van Jona is dat hij ondanks zijn vlucht, toch naar Ninevé gaat, en doet wat God hem gevraagd heeft. Dat is een troost, voor als ik stop met vluchten en toch ga. 

           

Alleen..., Jona is zo boos als hij gedaan heeft wat God van hem vroeg. Jona moest van God naar Ninevé om te zeggen dat de inwoners anders moesten gaan leven. Als ze dat doen, en God de stad niet verwoest, wordt Jona heel kwaad (in Jona 4). Hij was op veilige afstand gaan zitten kijken hoe de stad ten onder zou gaan en toen gebeurde niet. Ik hoop dat ik niet zo kwaad wordt als Jona, als ik ga waar ik heen moet gaan.
bijbellezen

Bijbellezen? Heel eenvoudig via Friese ‘vragen-methode’

Voorpagina Friesch Dagblad, vandaag

Bijbellezen? Heel eenvoudig via Friese ‘vragen-methode’
Hanneke Goudappel - Friesch Dagblad 23 oktober

Heerenveen - Het Nederlands Bijbelgenootschap doet er tijdens de Bijbel10daagse, die vandaag begint, álles aan om mensen weer aan het bijbellezen te krijgen. Want bijbellezen is moeilijk, vinden veel mensen - ook christenen. 57 procent van de Nederlanders heeft een bijbel, maar regelmatig bijbellezen? Nee, dat komt er vaak niet van.

Maar het hóéft helemaal niet zo moeilijk te zijn, zegt ds. Coen Wessel, predikant in Heerenveen. Hij bedacht samen met zijn vrouw Berthe van Soest een simpele leesmethode om mensen een duwtje in de rug te geven. Mensen gaan erdoor op een nieuwe manier met de bijbel bezig, merkt hij. Het concept is eenvoudig: ,,Neem een bijbelverhaal, en stel daar een vraag bij. Een vraag die over je eigen leven gaat, maar die tegelijk ook verbonden is met het bijbelgedeelte dat je gelezen hebt”, vertelt Berthe van Soest.

Een van de bijbelverhalen die tijdens de Bijbel10daagse centraal staat is het bekende verhaal van Jona in de walvis. ,,Jona vlucht weg de zee op, als God hem naar de stad Ninevé stuurt. De vraag bij dit gedeelte luidt: Waar wil ik niet naar toe? Zo’n vraag helpt je om inzicht te krijgen in jezelf, én verbindt je met de bijbel en met God.”

Ds. Coen Wessel maakte voor een periode van vier maanden een rooster met bij elke dagtekst een vraag. Hij ging ermee ermee aan de slag met een groepje in zijn gemeente, en het sloeg aan. Voor Atty Mulder (67), een van de gemeenteleden die meededen, was de leesmethode volstrekt nieuw. Ze was wel gewend om de bijbel te lezen - vooral uit de tijd dat ze onderwijzeres was op een basisschool - maar het zei haar nooit persoonlijk iets. ,,Ik heb ervaren dat er vaak uit de bijbel werd gelezen omdat het móést. Daardoor werd het oppervlakkig. De persoonlijke vraag bij de bijbeltekst, geeft veel meer inhoud aan het bijbellezen. Zo’n vraag kan de dag of week door met je mee gaan. Als ik met een vraag bijvoorbeeld niks had, bleef ik er de hele week over nadenken.”

,,Het leuke is dat je ook over vragen nadenkt, waarover je normaal nooit in de context van het geloof zou nadenken”, zegt Coen Wessel. ,,Bij een bijbelgedeelte over de apostel Paulus die een collecte voor Jeruzalem houdt, stond bijvoorbeeld de vraag: Wat ga je met je geld doen? Zo’n vraag stel je normaal gesproken eerder aan jezelf als je bij de Hypotheker zit. Terwijl je nu de verbinding met je geloof legt.”

Werkboekje

Wessel stapte met de bijbelleesmethode naar het Nederlands Bijbelgenootschap met de vraag of deze geschikt was om uit te geven. Het NBG reageerde enthousiast en stelde voor de methode uit te proberen tijdens de Bijbel10daagse. ,,Bij de tien bijbelverhalen die centraal staan tijdens het tiendaagse project, hebben we vragen bedacht. Die zijn gebundeld in een klein (werk)boekje, waarin mensen de vragen kunnen beantwoorden.”

Er worden meer dingen bedacht om de bijbel op een eigentijdse manier dichtbij te brengen. Wil je in de trein de bijbel lezen, dan hoeft er geen zwaar boek meer aan te pas te komen. De IKON bedacht een gsm-versie van de bijbel. De tekst uit De Nieuwe Bijbelvertaling is sinds gisteren leesbaar op de mobiele telefoon, via Bijbelmobiel.nl. 

Het gaat door op pagina 2, maar dat heb ik niet.

Herfstpracht

De warme, mooie kleuren van de herfstbomen kunnen ons in vervoering brengen. Maar het kleurige schouwspel is ook de voorbode van vallende bladeren en lege bomen. Ze herinneren ons aan onze sterfelijkheid en aan de vergankelijkheid van de dingen. Vraag om een kaart bij te trekken: Wat doet de herfstpracht met mij? 

       
De kaart die ik trek is zeven theekopjes (zeven van bekers) uit de Jane Austen Tarot. Zes mannen steken hun hoofd uit een theekopje, drijvend in de lucht. Harriet Martin, het meisje op de kaart uit het boek Emma, drinkt dromerig uit het zevende theekopje uit de kaart. De kaart zeven van bekers is een kaart van illusies en dromen, van niet kunnen kiezen, en niet met beide voeten op de grond staan. De herfspracht doet mij denken aan kansen die ik had en niet gegrepen heb, dromen die niet uit zijn gekomen. De stralende kleurigheid is maar kort van duur en is niet gebaseerd op groei maar op het vergaan van de bladeren. Dat geeft mij een gevoel van illusie. Mooi is het wel.

Herfst dag tot dag