September 28th, 2009

hart

Strijder

Morgen is het de feestdag van Sint Michaël, de aanvoerder van de hemelse legerscharen. Hij strijdt tegen en onrecht, beschermt de zwakken en ontvangt de zielen van de doden. Michaël past in deze dagen, aan het begin van de periode waarin de nachten langer worden dan de dagen. Kwaad en onrecht worden vaak met het donker verbonden. Heb je de hulp van Sint Michaël nodig, dan is het de gewoonte om zijn naam drie maal hardop uit spreken en vervolgens te zeggen waar je zijn hulp voor nodig hebt. Ik zeg de naam van Sint Michaël drie maal luidop, noem hem mijn zorg en trek een kaart. De kaart laat zien wat zijn hulp is.

Mijn zorg is dat ik niet aan mijn boek "bijbellezen met tarot" begin. De hulp die Sint Michaël mij hierbij biedt is de kaart aas van water (aas van bekers) uitWaking the Wild Spirit Tarot. Op de kaart staat een kabouter die een beker omhoog houdt. Achter hem is een bron waar water uit stroomt. Het bleke gezicht van de vrouw waar de bron uitstroomt, spreekt me niet zo aan, maar het beeld van fris stromend water wel. De kaart heet 'Spring' (Bron). Alle azen staan in de tarot voor een nieuw begin. De aas van bekers staat voor heelheid, regeneratie en vernieuwing. 

          
Sint Michaël helpt mij door me eraan te herinneren aan de stroom van plezier en genot dat het schrijven me brengen zal,  dat me goed zal doen.       

Herfst dag tot dag