September 21st, 2009

Zon en maan

Herfstequinox

Vandaag is het de dag van de herfstequinox. Het is het moment waarop dag en nacht even lang zijn. Na deze dag worden de dagen langzaam korter dan de nachten en is de de herfst ingetreden. 'Licht' en 'donker' staan tegen over elkaar en hebben verschillende kwaliteiten. Licht hoort bij activiteit, werk, spel, openheid, het opdoen van ervaringen en expressie. Donker hoort bij inkeer, ontvankelijkheid, mysterie, geheim, integratie van ervaringen, passiviteit, transformatie en heling.

Ik trek vandaag een kaart die laat zien wat bij mij op dit moment op de voorgrond staat: het licht of het donker, en welke kwaliteiten daarvan. Het getal van de kaart laat zien of het licht of het donker centraal staat. De afbeelding van de kaart toont de kwaliteiten die daarbij aan de orde komen. Bij een kaart met een even getal, staan kwaliteiten uit het donker op dit moment op de voorgrond. Bij een kaart met een oneven getal is het licht op dit moment belangrijker. De hofkaarten hebben ook een indeling in ‘licht’ en ‘donker’. De schildknaap staat voor het donker, de ridder voor licht, de koningin voor donker en de koning voor licht. 

            

De kaart die ik trek is Master, Sage of Worlds (Koning van Pentakels) uit de Voyager Tarot. Sage is min of meer de equivalent van een koning  uit de tarot en hoort dus bij het ‘licht’, maar doordat het herfst is op de afbeelding en de kaart een ouder persoon laat zien, hoort de kaart ook enigszins bij het 'donker', bij integratie van ervaringen en kennis. Op de kaart is een vrouw aan het weven. De kwaliteit van deze kaart is werken, verantwoordelijkheid nemen, actief vorm geven aan je leven (weven), meesterschap bereikt hebben of oogsten (herfst, integratie van ervaringen). Ik vind het een fijne kaart om te trekken, aan het begin van deze herfst nu ik net vijftig geworden ben.

Herfst dag tot dag